Як заповнювати журнал реєстрації господарських операцій

Як заповнювати журнал реєстрації господарських операцій

Будь-яка господарська операція відображається у відповідному документі: прибутковому або видатковому касовому ордері. Процес заповнення журналу зводиться до того, щоб з документа перенести дані до журналу реєстрації господарських операцій. Тому в журналі відображається облік операцій з наступним перенесенням до регістрів бухгалтерського обліку.

Вам знадобиться

- Документи, в яких відображається господарська операція;
- Журнал реєстрації господарських операцій.

Інструкція

  1. Якщо при реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів застосовується журнал, оформлений за формою № КО-3, почніть його заповнення з оформлення заголовка. У ньому вкажіть дату і номер касового документа, що підтверджує господарську операцію.
  2. Заповніть графу суми, на які були виписані прибуткові та видаткові касові ордери.
  3. У графі під назвою «Примітка» опишіть господарську операцію. До неї заносяться суми отримання доходу, вносяться невитрачені підзвітні кошти, матеріальна допомога, виплачена компанією, виплати заробітної плати, видача грошей під звіт на господарські потреби і так далі.
  4. У графі під назвою проводка вкажіть дебет і кредит господарської операції.
  5. Якщо мова йде про заповнення журналу реєстрації господарських операцій на великому підприємстві, він заповнюється за формою № КО-За. Це пов’язано з тим, що на підставі записів у журналі можна контролювати призначення отриманих та витрачених коштів і перевірити правильність записів, зроблених касиром. Якщо ведеться заповнення журналу з обліку надходжень основних засобів, вводяться нові колонки: регістр синтетичного обліку і регістр аналітичного обліку. У цих графах указуються номери регістрів, де зареєстровані ці операції.

Зверніть увагу

Заповнення журналу реєстрації господарських операцій можна проводити за допомогою спеціальних програм, однак після оформлення кожної операції необхідно роздруковувати касові документи, що підтверджують цей запис. При цьому операцію «Вкладний лист журналу реєстрації господарських операцій» необхідно формувати в день здійснення операції і в цей же день формувати дані по обліку руху коштів за цільовим призначенням.