Як заповнювати звіт по персоніфікованому обліку

Як заповнювати звіт по персоніфікованому обліку

У формах персоніфікованого обліку відомості відображаються лише за три місяці звітного періоду, тобто за квартал. Звіт з персоніфікованого обліку складається з двох розділів. Перший з них — індивідуальні відомості, складається з анкети, індивідуальних відомостей, відомостей про стаж. Другий розділ заповнюється для підведення підсумків по підприємству. Звіт формується за допомогою програми «Персоніфікований облік 2011 XML».

Вам знадобиться

- Анкетні дані співробітників;
- Відомості про нараховані страхові внески;
- Інформація про періоди роботи та хвороби співробітників.

Інструкція

  1. В анкеті заповнюйте персональні дані про співробітника. У них входять: прізвище, ім’я, по батькові, номер страхового свідоцтва, дата народження, місце проживання.
  2. В індивідуальні відомості формуйте відомості про страхові внески, нараховані з доходу працівника. Із запропонованих довідників виберіть необхідний для ваших співробітників пункт. У відомості про нараховані внески дозволите дані про нараховані внески на страхову й накопичувальну частини пенсії працівника за звітний квартал. Для співробітників з додатковим тарифом заповніть цю інформацію в поле «Додатковий тариф».
  3. У відомості про стаж заносите дані про періоди роботи кожного співробітника. Рядок «Початок і кінець періоду» заповніть обов’язково. Інформацію про особливі умови праці, умови для дострокового нарахування пенсії заповніть при необхідності, якщо на підприємстві є такі співробітники. Для працівників, які перебувають у декретній відпустці або відпустці по догляду за дитиною до 3 років, заповніть вкладку «Додаткові відомості 3».
  4. У розділі «Підсумки по підприємству» створіть «Відомість сплати страхових внесків» АДВ-11. Запишіть суми нарахованих та перерахованих страхових внесків по організації. У таблицю «Заборгованість на початок розрахункового періоду» впишіть суми по заборгованості за попередній період.
  5. При формуванні звіту роздрукуйте форми: СЗВ 4-1 або (і) СЗВ 4-2, список застрахованих осіб, опис АДВ 6-1, відомість сплати страхових внесків АДВ — 11. Сброшюруйте опис разом зі списком і відомостями. Відомість сплати зшивати не треба.

Зверніть увагу

Перед здачею звіту протестуйте пачки на можливі помилки за допомогою CheckXML. Всі періоди непрацездатності та відпустки без збереження заробітної плати в програмі вказуйте в днях. Усі суми внесків у друкованій формі АДВ-11 вказуйте в рублях.

Корисні поради

Доцільно в звіті вказувати місце проживання, а не прописку.