Як заповнювати звіт про практику

Як заповнювати звіт про практику

При навчанні у професійному навчальному закладі від студента вимагають проходження різних видів практики: навчально-ознайомчої, виробничої, переддипломної і т.д. Після закінчення будь-якої практики необхідно надати перелік документів з місця проходження практики, в тому числі і звіт. Він може бути оформлений на бланках, наданих навчальним закладом, або в довільній формі. Проте є чітка структура заповнення звіту про практику.

Інструкція

 1. Оформіть титульний лист (кожен навчальний заклад надає свій зразок в методичних рекомендаціях) і зміст, в якому вкажіть номери сторінок усіх розділів.
 2. Напишіть вступ, в якому сформулюйте актуальність вашої теми, мети і завдання ваших практики і звіту. Проаналізуйте використану літературу та матеріали, отримані під час практики.
 3. Основну частину поділіть на кілька розділів, які будуть спрямовані на вирішення ваших цілей і завдань. У тексті робіть посилання на використану літературу (номер джерела та сторінка).

  1. Охарактеризуйте діяльність об’єкта практики: правовий і організаційний статус, основні завдання та напрями, функції та організація діяльності.

  2. В аналітичній частині звіту досліджуйте ті напрямки та показники, які будуть вам необхідні для висновків (наприклад, динаміка росту клієнтів, визначення рентабельності, конкурентоспроможність товару і т.п.).

  3. Опишіть методи і прийоми, які використовувалися вами протягом дослідження організації та її діяльність.

  4. Проаналізуйте отриману інформацію, зібрані матеріали. Сформулюйте висновки та пропозиції, зроблені за результатами проведеного вами аналізу. Визначте практичну цінність вашої роботи для організації. Якщо це переддипломна практика, сформулюйте основні положення випускної кваліфікаційної роботи та розробіть для неї план.
 4. У висновку сформулюйте підсумки вашого дослідження. Визначте, чи досягли ви вирішення поставлених завдань.
 5. Список використаної літератури включає в себе джерела, які знадобилися вам при написанні звіту. Складіть список в алфавітному порядку прізвищ авторів. У кожного джерела вказуються прізвище та ініціали автора; повна назва книги; редакція (якщо є); місто, де надрукована книга, назву видавництва, рік видання, загальна кількість сторінок. Деякі вузи полегшують роботу студента і пишуть правила в методичних рекомендаціях.
 6. У додатках оформите матеріали для ваших досліджень (тести, діаграми, схеми, графіки, структури і т.д.).
 7. Надайте звіт на підприємстві керівнику практики, який запевнить вашу документацію підписом і печаткою.