Як заповнювати звіт про прибутки та збитки

Як заповнювати звіт про прибутки та збитки

Для виконання всього спектру завдань, що стоять перед бухгалтеріями в різних компаніях, а також для надання звітності закінченого вигляду, необхідно заповнювати звіт про прибутки і збитки. Даний звіт повинен містити всі результати фінансової діяльності організації. Необхідно пам’ятати, що в зазначеному звіті доходи і витрати необхідно відображати конкретно по підрозділах, якщо такі є в організації. Також не варто забувати, що якщо в організації утворився збиток, то його позначають в круглих дужках.

Інструкція

 1. Щоб правильно заповнювати звіт про прибутки і збитки, слід пам’ятати наступні непорушні правила:

  У крайніх графах звіту необхідно:

  - Заповнити дату звітного періоду;

  - Вказати дату періоду року, що передує звітному році.
 2. Далі логічно перейти безпосередньо до заповнення облікових показників, не забуваючи про те, що потрібно перенести в останню колонку дані, отримані в минулому році. У першому розділі вищевказаного звіту потрібно вказати кількість доходів і витрат, отриманих в результаті виконання звичайних видів діяльності. Ось як це має виглядати:

  Спочатку потрібно заповнити графу 010 — «Дохід», не забуваючи про те, що виручка відображається за мінусом ПДВ і акцизів
 3. Далі необхідно вказати в графі 020 — «Собівартість продажів» всі витрати, пов’язані з придбанням, виготовленням та виконанням товарів, робіт, послуг.
 4. Після цього варто заповнити графу 029 — «Валовий прибуток», дані якої обчислюються шляхом віднімання відомостей, що знаходяться в графах 010 і 020.
 5. Потім потрібно заповнити графу 030 — «Комерційні витрати». У цій графі вказуються витрати, пов’язані зі збутом продукції.
 6. Після зазначених операцій, необхідно внести дані у графу 040 — «Управлінські витрати». Тут вказуються витрати, пов’язані з оплатою праці адміністративного апарату управління.
 7. В кінцевому підсумку покладається заповнити графу 050 — «Прибуток (збиток) від продажу». У зазначеній графі виводитися фінансовий результат звичайних видів діяльності. Даний результат виходить внаслідок підсумовування даних у графах 030 «Комерційні витрати» і 040 «Управлінські витрати» і подальшої різниці між отриманими даними і даними з графи 029 «Валовий прибуток (збиток)». Якщо виходить сума менше «0», то результат полягає у квадратні дужки.
 8. У другому розділі звіту необхідно заповнити дані про інші доходи та витрати організації. Для цього слід зробити наступне:

  Заповнити графу 060 — «Відсотки для отримання». У цю суму не можна включати дивіденди, отримані від вкладення в статутний капітал інших організацій.
 9. Далі потрібно заповнити графу 070 — «Відсотки до сплати». У цю суму заборонено включати відсотки за кредитами і позиками.
 10. Після необхідно вписати дані в графу 080 — «Доходи від участі в інших організаціях».
 11. Потім слід заповнити графу 090 — «Інші операційні доходи».
 12. Не потрібно забувати про заповнення графи 100 — «Інші операційні витрати».
 13. Наступною потрібно заповнити графу 120 — «Позареалізаційні доходи», в якій зазначаються штрафи, пені, неустойки.
 14. Після вищеописаних операцій необхідно вказати в графі 130 — «Позареалізаційні витрати» — суми, виплачені для відшкодування збитків.
 15. У третьому розділі звіту потрібно позначити чистий прибуток. Ось приклад даних операцій:

  Заповнити графу 140 — «Прибуток (збиток) до оподаткування». Тут потрібно обчислити дані шляхом підсумовування відомостей з граф № № 050,060,080,090,120,070,100,130.
 16. Потім заповнити графу 141 — «Відстрочені податкові активи».
 17. Після потрібно заповнити графу 142 — «Відстрочені податкові зобов’язання».
 18. Далі вписати дані в графу 150 — «Поточний податок на прибуток».
 19. Зрештою вказати в графі 190 — «Чистий прибуток (збиток) звітного періоду» — відомості, отримані в результаті підсумовування даних із граф № № 140, 141, 142, 150.
 20. До підготовленого звіту необхідно прикласти довідковий розділ, який заповнюють організації, що мають правову форму акціонерних товариств, і які користуються ПБУ 18/02 (Положення з бухгалтерського обліку).