Як запустити програму згорнутої


 

Рішення завдання запуску програми в згорнутому вигляді може бути знайдено у використанні стандартних інструментів операційної системи Microsoft Windows або спеціалізованих скриптів.


Інструкція

 1. Викличте головне меню операційної системи Windows натисканням кнопки «Пуск» і перейдіть в пункт «Виконати» для здійснення процедури запуску обраного додатка в згорнутому вигляді.
 2. Введіть значення cmd у полі «Відкрити» і підтвердіть виконання команди запуску інструменту «Командний рядок» натисканням кнопки OK.
 3. Введіть значення: start / min імя_пріложенія.exe в текстове поле інтерпретатора команд і підтвердіть виконання команди натисканням функціональної клавіші Enter.
 4. Використовуйте значення: cmd / ім’я_диска start / min імя_пріложенія.exe для виконання команди автоматизованого запуску вибраної програми в згорнутому вигляді і підтвердіть виконання команди натисканням функціональної клавіші Enter.
 5. Виберіть наступний синтаксис команди для здійснення запуску необхідного додатку згорнутим в трей:
  Run (@ ProgramFilesDir & » назва програми назва програми / exe», «», @ SW Minimize)
  або
  Run («імя_программи.exe», @ ProgramFilesDir & » назва програми «, @ SW Minimize
  для використання функцій WinExec або ShellExec.
 6. Поверніться до головного меню «Пуск» і перейдіть в пункт «Виконати» для визначення інших можливостей і допустимих параметрів використання команди start в інтерпретаторі команд.
 7. Введіть значення cmd у полі «Відкрити» і підтвердіть виконання команди запуску інструменту «Командний рядок» натисканням кнопки OK.
 8. Введіть значення: start /? в текстове поле інтерпретатора команд і підтвердіть виконання команди натисканням функціональної клавіші Enter.
 9. Використовуйте, або створіть, параметр командного рядка (ключ):
  if (Properties.Settings.Default.AutoRun)
  {
  Microsoft.Win32.RegistryKey myKey =
  Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser.OpenSubKey (@ «Software Microsoft Windows CurrentVersion Run «, true);
  myKey.Setvalue («MyProgram.NET», Applcation.ExecutablePath + «-hide»);
  Registry.CurrentUser.OpenSubKey (@ «Software Microsoft Windows CurrentVersion Run «, true);
  myKey.Close ();
  Registry.CurrentUser.Close ();
  }
  else
  {
  Microsoft.Win32.RegistryKey myKey =
  Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser.OpenSubKey (@ «Software Microsoft Windows CurrentVersion Run «, true);
  myKey.SetValue («MyProgram.NET», Application.ExecutablePath + «-hide»);
  myKey.DeleteValue («MyProgram.NET»);
  myKey.Close ();
  Registry.CurrentUser.Close ();
  }
  для можливості запуску вибраної програми в згорнутому вигляді.