Як зареєструвати освітній заклад


 

Школи, дитячі садки, будинки дитячої творчості, дитячі клуби — далеко не повний перелік освітніх установ. Організаційна форма і відомча належність можуть бути різними, однак кожному дитячому закладу необхідна державна реєстрація. Недержавне освітня установа може бути зареєстрована як некомерційна організація. Перелік документів визначається відповідним федеральним законом.


Вам знадобиться

— федеральні закони «Про освіту» та «Про некомерційні організації»;
- Заява;
- Рішення про створення освітнього закладу;
- Установчі документи;
- Відомості про засновників;
- Квитанція про сплату мита.

Інструкція

  1. Проведіть збори засновників. Складіть протокол загальних зборів. Вкажіть у ньому назву освітнього закладу, дату і місце проведення. В основному тексті напишіть кількість присутніх громадян Російської Федерації, їх прізвища, імена та по батькові, а також хто був головою і секретарем.
  2. Впишіть в протокол порядку денного. У ній мають бути питання про створення, обговоренні статуту, кандидатури директора і т. д. Сформулюйте постановляючій частині, в якій обов’язково має бути пункт про створення освітнього закладу і рішення звернутися у Федеральну реєстраційну службу. Вкажіть, як проходило голосування. Підписати документ повинні голова і секретар. Протокол необхідно надати у двох примірниках. Один з них повинен бути нотаріально завірений, а другий може бути підписаний тільки заявником.
  3. Напишіть заяву. Форма його вказана в додатку № 1 до до постанови 212 Кабінету Міністрів України т 15 квітня 2006 року. У ньому вказуються організаційно-правова форма, найменування мовою одного з народів Російської Федерації, найменування на якому-небудь іноземною мовою, приналежність до релігійної організації, поштова адреса, телефон, дата прийняття рішення про створення. Вкажіть відомості про заявника. Тут же необхідно вказати відомості про засновника, дані про економічну діяльність.
  4. Зніміть копії статуту та установчого договору. Вони повинні бути представлені в трьох примірниках. Можна надати також копії документів, що засвідчують особи засновників, ескіз печатки. Якщо документи у Федеральну реєстраційну палату буде подавати не заявник, то необхідно підготувати довіреність.
  5. Підготуйте також два примірники розписки в отриманні документів. Бланки можуть бути безпосередньо у відділенні Реєстраційної палати. В розписку необхідно включити назви всіх документів, поданих на реєстрацію. Там же повинні бути зазначені відомості про орган, який прийняв у вас документи, і посадову особу.

Зверніть увагу

Якщо до складу засновників входить іноземний громадянин або іноземна організація, документи повинні бути подані і на мові цієї держави.