Як зареєструвати акціонерне товариство

Як зареєструвати акціонерне товариство

Акціонерним товариством визнається організація, що здійснює підприємницьку діяльність на комерційній основі. Відмінною особливістю акціонерного товариства є те, що її статутний капітал розділений на певну кількість акцій, що засвідчують права їх власників по відношенню до цього товариства. Акціонерні товариства бувають закритими (менше 50 учасників) або відкритими (кількість учасників не обмежена).

Інструкція

  1. Найчастіше акціонерне товариство створюється на базі вже існуючої юридичної особи шляхом внесення змін до його статутних документів. Способи освіти різні, це може бути перетворення, поділ, злиття, виділення. Також можна утворити акціонерне товариство шляхом його установи (створення нової організації). Його засновниками можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. У випадках, що не суперечать законодавству, до складу засновників можуть входити державні та муніципальні органи влади.
  2. Питання про заснування акціонерного товариства вирішується на загальних зборах його засновників. На ньому ж обмовляються питання управління організацією, затверджуються статутні документи (статут та установчий договір), засновуються наглядові і контрольно-ревізійні органи. За підсумками зборів між засновниками укладається договір про створення акціонерного товариства, в якому прописується порядок внесення внесків до статутного капіталу та його розміри, цілі і завдання суспільства, рід діяльності, кількість випущених акцій, інші права та обов’язки сторін.
  3. Після врегулювання всіх організаційних питань, складені установчі документи майбутнього суспільства, а саме статут і установчий договір, підлягають державній реєстрації. Для її проведення документація (заява про реєстрацію товариства, статут, установчий договір, документи, що підтверджують оплату статутного капіталу) направляється в реєстраційну палату. Після проведення перевірки на відповідність законодавству наданих вимог, приймається рішення про державну реєстрацію (занесенням запису про створення акціонерного товариства до єдиного державного реєстру юридичних осіб). Після проходження процедури державної реєстрації акціонерного товариство вважається створеним, і воно може починати здійснювати свою діяльність.