Як зареєструвати благодійний фонд

Як зареєструвати благодійний фонд

Фонд — некомерційна організація, яка засновується громадянами і (або) юридичними особами на основі надійшли від них добровільних майнових внесків. Відмінною особливістю фонду є те, що він переслідує різного роду благодійні, соціальні, культурні чи інші суспільно корисні цілі.

Інструкція

  1. Благодійний фонд може бути створений як шляхом реорганізації вже існуючої юридичної особи (інший некомерційної організації), так і шляхом його установи. Засновниками фонду можуть виступати і громадяни, і юридичні особи. До складу засновників можуть також входити державні органи, органи місцевого самоврядування, якщо це не суперечить закону.
  2. Процес утворення благодійного фонду шляхом його установи починається з прийняття рішення про його створення від імені всіх засновників. Дане рішення виноситься ними на загальних зборах. Тут же мають бути вирішені питання управління фондом, затвердження його статуту, обрано склад постійно діючих органів, а головне, суспільно корисних цілей, для яких фонд створюється. Потім між засновниками укладається договір про створення даної некомерційної організації, формується обсяг коштів, які в подальшим переходять у розпорядження фонду у вигляді благодійних внесків.
  3. Після врегулювання всіх вищеназваних питань, факт створення благодійного фонду підлягає державній реєстрації (із занесенням запису про створення в єдиний державний реєстр юридичних осіб). Для цього документи (рішення засновників про утворення фонду, його статут, документи, що підтверджують сплату внесків) відправляються в реєстраційну палату.
  4. Представлені відомості проходять перевірку на відповідність їх чинному законодавству, за результатами якої палата приймає рішення про реєстрацію новоствореного благодійного фонду (або про відмову в такій реєстрації). Фонд вважається створеним з моменту його державної реєстрації.

Зверніть увагу

Благодійний фонд — це неприбуткова організація, не має членства. Майно, яке було передано фонду у володіння та користування його засновниками (засновником), стає його власністю. Засновники фонду не відповідають за його зобов’язаннями, а фонд у свою чергу не відповідає за зобов’язаннями своїх засновників.