Як застосовувати ПБО 18 при збитках


 

В кінці кожного звітного періоду головні бухгалтери займаються складанням звітності та розрахунком прибутків і збитків. У разі негативного фінансового результату можуть виникнути складнощі з виконанням вимог ПБУ 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток». В цьому випадку все залежить від того, де утворився збиток: в податковому або бухгалтерському обліку.Інструкція

  1. Відобразіть умовний дохід з податку на прибуток у випадку, якщо збиток отриманий і в бухгалтерському, і в податковому обліку. При цьому відкривається кредит рахунку 99 по субрахунку «Умовний дохід з податку на прибуток» і дебет за рахунком 68 «Розрахунки з податку на прибуток».
  2. Далі слід визначити відкладений податком актив. Незважаючи на те, що збиток податкового обліку дорівнює збитку бухгалтерського, дана величина все одно в майбутньому виникне після списання витрат за рахунок доходів наступних періодів. У зв’язку з цим відкривається кредит за рахунком 68 і дебет за рахунком 09.
  3. Визначте розмір збитку, який утворився в податковому обліку, якщо в бухгалтерському обліку отримано прибуток. В цьому випадку нараховується умовний витрата з податку на прибуток і відображається на кредиті рахунку 68 і дебет рахунку 99 по субрахунку «Умовний витрата з податку на прибуток».
  4. Якщо в податковому та бухгалтерському обліку показані різні фінансові результати, то розраховуються тимчасові різниці. Відкладене податкове зобов’язання відображається на кредиті рахунку 77 в кореспонденції з рахунком 68, а постійне податкове зобов’язання на кредиті рахунку 99. Після цього показується відстрочений податковий актив на дебеті рахунку 09.
  5. Порівняйте фінансові результати бухгалтерського та податкового обліку. Якщо в першому випадку показаний збиток, а в другому — прибуток, то нараховується умовний дохід з податку на прибуток, який відображається на дебеті рахунку 68 і кредиті відповідного субрахунку рахунку 99.
  6. Після цього розрахуйте відстрочений податковий актив і постійне податкове зобов’язання, які відображаються на кредиті рахунку 68 в кореспонденції з рахунками 09 і 99, відповідно.
  7. Заповніть звіт про прибутки і збитки та баланс на підставі зроблених проводок. Таким чином, ви відобразіть не тільки відобразіть збитки, але і повністю будете слідувати вимогам ПБУ 18/02.