Як застрахувати працівників

Як застрахувати працівників

Більшість організацій віддає перевагу страхувати своїх працівників. Страхування — абсолютно добровільна процедура і якщо у працівника немає бажання страхуватися, він цілком може відмовитися, якщо тільки діяльність компанії не пов’язана з галуззю, де страхування є обов’язковою умовою. Всі витрати підприємства на страхування включаються в суму витрат з оплати праці.

Вам знадобиться

Укладення договору зі страховою компанією, перелік співробітників.

Інструкція

  1. Під час укладання договору страхування працівників оформляється цілий перелік документів: договір страхування, додаток зі списком застрахованих осіб та інші додатки на розсуд підприємства або страхової компанії. Кожному застрахованому співробітнику повинен видаватися страховий поліс. У перелік застрахованих осіб також можна включити працюють за сумісництвом співробітників, членів сімей та працівників фірми-підрядника.
  2. У організації є можливість зменшити податок на прибуток в сумі страхових внесків за кількома видами укладених страхових договорів на користь співробітників. До таких видів відносяться: добровільне медичне страхування, довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення і страхування на випадок втрати працездатності або смерті.
  3. Якщо застрахований працівник звільняється, а договір страхування полягав на час виконання трудових обов’язків, то дія договору припиняється автоматично. Роботодавець зобов’язаний направити повідомну лист до страхової компанії у встановлений договором термін, де вказуються прізвища звільнених співробітників і дата звільнення.
  4. У разі прийняття на роботу нових людей, необхідно надати всі відомості про них згідно з укладеним договором. Але якщо кількість застрахованих осіб збільшилася, необхідно оформити додаткову угоду до існуючого договору, або укласти новий договір.
  5. Страхові внески за договором добровільного страхування на випадок втрати працездатності або смерті можуть враховуватися в момент обчислення оподатковуваного прибутку. Однак такі договори передбачають страхування тільки у зв’язку з виконанням трудових обов’язків співробітника. Існує встановлена ​​норма витрат за договором страхування, на одного працівника страхові внески не можуть бути вище 10 тис. рублів на рік.
  6. Внески з медичного страхування враховуються під час обчислення прибутку, для цього договір повинен укладатися на період не менше 1 року. Згідно з договором страхова компанія зобов’язана оплачувати всі медичні витрати співробітників організації, а в деяких випадках і відшкодування завданої шкоди здоров’ю і життю членів сім’ї співробітника.

Зверніть увагу

Складаючи список осіб, яких необхідно застрахувати, потрібно вказувати не тільки ПІБ і рік народження, а і тарифи за якими здійснюється страхування.

Корисні поради

Підприємство-страхувальник може надати своїм співробітникам можливість призначити вигодонабувача, яким зазвичай є член сім’ї.