Як затвердити правила внутрішнього розпорядку

Як затвердити правила внутрішнього розпорядку

Щоденний робочий процес на підприємстві чи в організації підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку. Цей документ розробляється керівництвом на підставі Трудового кодексу та з урахуванням особливостей колективу. Зазвичай в правилах внутрішнього розпорядку вказують механізм надходження на роботу та звільнення, час початку і закінчення робочого дня, години обідньої перерви і т.д. Затвердити правила можна тільки після узгодження з представниками трудового колективу організації.

Інструкція

  1. Розробіть проект правил внутрішнього трудового розпорядку. Основою для проекту вам послужить Трудовий кодекс Російської Федерації, особливо розділ VIII «Трудовий розпорядок. Дисципліна праці ». У ньому ви знайдете визначення поняття «правила внутрішнього трудового розпорядку», приблизну структуру цього документа та вимоги закону до процедури його затвердження.
  2. Передайте проект правил внутрішнього трудового розпорядку в представницький орган трудового колективу організації для розгляду та узгодження. Як представницького органу може виступати профспілковий комітет, рада трудового колективу чи окремі представники, обрані більшістю співробітників. Якщо ж такий орган відсутній, узгодити документ можна на загальних зборах шляхом голосування.
  3. Вивчіть заперечення, доповнення та зауваження представників колективу. Свою незгоду співробітники повинні висловити в письмовій формі через п’ять робочих днів після отримання проекту правил внутрішнього трудового розпорядку.
  4. Призначте додаткове обговорення спірних пунктів проекту. Це потрібно зробити протягом трьох днів після отримання письмових зауважень трудового колективу. На обговорення запросіть членів представницького органу, юристів, найбільш авторитетних співробітників. Постарайтеся залагодити претензії шляхом переговорів.
  5. Оформіть протокол розбіжностей у випадку, якщо досягти домовленості, що відповідає інтересам обох сторін, не вдалося. У протоколі вкажіть початкову редакцію спірного пункту правил внутрішнього трудового розпорядку, пропозиції колективу і ваші аргументи проти нього. Закон дає роботодавцю право затвердити проект правил навіть тоді, коли згода досягнуто не за всіма його пунктами.
  6. Пам’ятайте, що представники трудового колективу мають право оскаржити затверджені правила внутрішнього трудового розпорядку у вищій інстанції, наприклад, в державній трудовій інспекції або в суді. Крім того, співробітники мають право організувати колективний трудовий спір відповідно до положень Трудового кодексу. Тому при підготовці проекту правил максимально повно врахуйте інтереси колективу і не відступайте від норм чинного законодавства.