Як затвердити штатний розклад

Як затвердити штатний розклад

Штатний розклад — внутрішній документ, в якому міститься перелік структурних підрозділів та кількість штатних одиниць, закріплених за ними. При цьому для кожної штатної одиниці визначено найменування посади, спеціальності, професії з вказівкою кваліфікації. Це документ, що відноситься до уніфікованих форм первинної облікової документації, що заповнюється за уніфікованою формою № Т-3 та затверджується відповідним наказом.

Інструкція

  1. Штатний розклад розробляється співробітниками кадрової служби, бухгалтерії, планово-економічного або юридичного відділу за дорученням керівника підприємства. У разі необхідності обов’язки щодо його складання можуть бути покладені на конкретного співробітника, про що складається окремий наказ. Штатний розклад недійсне без затвердження його відповідним наказом, про що повинна свідчити напис на його першому аркуші: «Затверджено наказом» із зазначенням номера та дати наказу.
  2. Затверджується штатний розклад, зазвичай, на початку календарного року і вступає в дію з першого числа місяця, щоб полегшити нарахування заробітної плати, яка змінюється з його введенням. Наказом керівника затверджуються і всі зміни, які в нього вносяться.
  3. Якщо зміни не вносилися або були незначними, щорічне перезатвердження не потрібно, у цьому випадку досить оформити лише перелік змін як додаток до штатного розкладу.
  4. Наказ керівника, яким затверджується штатний розклад, може не містити констатуючу частину, оскільки ніяких роз’яснень та додаткових підстав для введення в дію штатного розкладу не потрібно. Він може починатися відразу зі слів «Наказую», а в тексті вказується тільки те, що штатний розпис затверджується зі складом у кількості стількох-то людей і з таким-то місячним фондом оплати праці.
  5. Якщо існують певні причини, які зажадали введення в дію нового штатного розкладу, то в цьому випадку їх необхідно відобразити в констатуючій частині наказу.
  6. Наказ необхідно підписати керівнику підприємства або уповноваженим на її підписання особою. Дати, коли штатний розклад було складено, затверджено і вступило в силу, як правило, різні. Дата його введення, після якого воно вступило в законну силу, завжди пізніша, ніж дати складання та затвердження.