Як завірити копію трудової для банку


 

Найчастіше працівники звертаються до відділу кадрів з проханнями завірити копію трудової книжки для надання в банк при оформленні кредиту. Якщо ви є відповідальним за ведення, зберігання та облік трудових книжок в організації, і такий обов’язок покладено на вас за наказом, завірити копію трудової книжки доведеться саме вам.Інструкція

  1. Попросіть працівника, який звернувся до вас з проханням завірити копію трудової для банку, написати заяву на видачу завіреної копії трудової книжки. Виконати його прохання вам необхідно в термін не пізніше трьох робочих днів з дня звернення працівника з такою заявою.
  2. Зробіть ксерокопії всіх заповнених аркушів трудової книжки, включаючи її першу сторінку із зазначенням прізвища, імені та по батькові її власника. На копії останньої сторінки поставте ручкою напис «Працює по теперішній час на посаді …», вкажіть свою посаду, розпишіться, розшифруйте підпис, проставте дату засвідчення копії і друк відділу кадрів.
  3. Завірте копії всіх листів трудової книжки, проставивши на кожній сторінці в лівому нижньому кутку штамп з написом «Мабуть» (при відсутності у вас такого штампа цей напис можна зробити від руки). Нижче проставте свою посаду, підпис, розшифрування підпису і дату засвідчення.
  4. Складіть листи копій трудової книжки працівника по порядку. Пронумеруйте сторінки, проставивши номера ручкою в правому нижньому кутку. Прошнуруйте складені листи. На зворотному боці останнього аркуша в місці скріплення кінців нитки приклейте папірець з написом «Пронумеровано та прошнуровано (кількість) сторінок», поставте дату, вкажіть вашу посаду, ініціали та проставте свій підпис. Скріпіть прошивку листів печаткою відділу кадрів.