Як завіряти книгу доходів і витрат

Як завіряти книгу доходів і витрат

Незалежно від обраної системи оподаткування, будь-яке підприємство зобов’язане вести книгу доходів і витрат. Вона допоможе не тільки при податкових перевірках, а й під час аналізу прибутковості бізнесу. Підприємства, що застосовують спрощену систему оподаткування, повинні щорічно проходити процедуру засвідчення Книги в податковій інспекції.

Інструкція

  1. Читайте ст. 346.24 Податкового кодексу РФ, в якому вказана обов’язок з ведення облік доходів і витрат, а також з Наказом Мінфіну РФ № 154н від 31.12.2008 року, яким затверджується форма Книги доходів і витрат, а також порядок її заповнення. Деякі важливі моменти про порядок засвідчення викладені в Листі № КЕ-4-3/7244 @ Федеральної податкової служби від 4 травня 2011 року.
  2. Сформуйте книгу обліку доходів і витрат підприємства. При цьому на кожний податковий рік відкривається нова книга. Вона може бути виконана на паперовому носії або в електронному вигляді. Заповніть титульний лист, пронумеруйте і зшийте сторінки.
  3. Вкажіть в кінці Книги доходів і витрат загальна кількість сторінок, які в ній містяться. Завірте податковий регістр печаткою компанії і підписом керівника. Якщо книга велася в електронному вигляді, то вона роздруковується в кінці звітного періоду, та оформляється за аналогією з паперовою формою.
  4. Подайте книгу доходів і витрат, яка ведеться в паперовому вигляді, в податкову інспекцію для запевнення до початку її ведення. Електронна ж книга повинна бути роздрукована в кінці податкового року і представлена ​​для запевнення в податковий орган не пізніше 31 березня наступного року. Варто зазначити, що у разі відсутності показників діяльності підприємства, інспектор не має права відмовити вам в завіренні Книги. При виникненні спору з цього приводу можете посилатися на Лист № КЕ-4-3/7244 @.
  5. Складіть супровідний лист при подачі книги в податковий орган. Справа в тому, що інспектор, згідно з Єдиним стандарту обслуговування платників податків, зобов’язаний запевнити книгу доходів і витрат у день звернення і в присутності представника підприємства. Однак на практиці дана процедура може зайняти кілька днів. У зв’язку з цим напишіть супровідний лист у двох примірниках, в якому обов’язково вкажіть період складання книги. Воно засвідчується підписом інспектора та проставляється дата прийому.