Як збільшити ліквідність

Як збільшити ліквідність

Ліквідність організації є відбиток її фінансової стійкості. Також, саме ліквідність компанії визначає здатність підприємства в обумовлений час виконувати всі свої зобов’язання. При цьому ліквідним є така фірма, яка в змозі покрити власні короткострокові зобов’язання.

Інструкція

  1. Погасіть дебіторську заборгованість. Адже ліквідність компанії визначається, виходячи з відносні показники. Наприклад, показник абсолютної ліквідності відобразить здатність компанії виконувати власні короткострокові зобов’язання у формі реалізації грошових потоків, а також фінансових короткострокових вкладів. Цей коефіцієнт визначає, який розмір поточних зобов’язань має бути погашений за короткий період.
  2. Виключіть з розрахунку ліквідності суму виробничих запасів. Адже вони є найменш ліквідної частиною поточних активів. У цьому випадку ви отримаєте показник швидкої ліквідності, який характеризує можливості організації в покритті поточних зобов’язань в результаті повного погашення наявної дебіторської заборгованості.
  3. Підвищіть швидку ліквідність за рахунок збільшення зростання забезпеченості запасів власних оборотних коштів. У свою чергу, якщо зростання цього показника буде пов’язаний з підвищенням розміру простроченої дебіторської закладеності, тоді це не зможе бути позитивним аспектом функціонування підприємства.
  4. Стримуйте приріст необоротних активів, а також збільшення довгострокової дебіторської заборгованості. При цьому коефіцієнт поточної ліквідності визначає можливість розрахуватися за поточними зобов’язаннями з умовою погашення короткострокових кредитів і реалізації всіх поточних запасів. Саме тому, для підвищення цього коефіцієнта потрібно нарощувати розмір власного капіталу фірми.
  5. Випустіть нові акції в обіг для залучення грошових коштів. Це допоможе знизити вплив факторів, які можуть викликати зниження ліквідності. До таких факторів належать: спад загального виробництва, банкрутство боржників, недосконалість законодавства, застарілі технології, дефіцит власних коштів, зростання заборгованості.
  6. Проводьте факторингові операції та укладіть договір-цессию (відступлення зобов’язань, передача права власності). Крім цього, вдосконалюйте договірну роботу і посилює договірні вимоги.