Як збільшити основні засоби

Як збільшити основні засоби

Збільшення первісної вартості основних засобів може бути виконано за рахунок проведення їх переоцінки. Дана процедура не тільки сприяє збільшенню розміру чистих активів, але і покращує показники рентабельності, ділової активності та обороту підприємства. Збільшення основних засобів в свою чергу дозволяє істотно скоротити розмір оподатковуваної бази за рахунок зростання амортизаційних відрахувань.

Інструкція

  1. Ознайомтеся з основними документами, що визначають порядок проведення переоцінки та відображення результатів у бухгалтерському обліку. Дана процедура регламентується ПБУ 6 / 01 «Облік основних засобів» і Методичними вказівками з бухобліку основних засобів, а також прийнятими правилами в обліковій політиці підприємства.
  2. Оформіть відповідний розпорядчий документ про проведення переоцінки основних засобів. Вкажіть найменування об’єктів основних засобів, які будуть переоцінені, дати їх придбання, виготовлення або споруди, а також дату надходження об’єкта в бухгалтерський облік компанії. Вихідними даними переоцінки виступатимуть первісна або поточна вартість, сума амортизації, документально підтверджені дані про вартість об’єктів основних засобів. Призначте спеціальну комісію для збільшення основних засобів.
  3. Виберіть метод проведення переоцінки, який, як правило, повинен бути зазначений в обліковій політиці підприємства. Метод індексації полягає у використанні спеціальних індексів, які відображають вплив інфляції. Більш простим у застосуванні є метод прямого перерахунку, згідно з яким визначається ринкова вартість основних засобів. Скорегуйте суму амортизаційних нарахувань, накопичених на рахунку 02 «Амортизація основних засобів» множенням на коефіцієнт переоцінки.
  4. Проведіть документальне оформлення проведеної переоцінки. Відомість для складання звіту визначається формою, яка повинна бути затверджена в обліковій політиці підприємства. Також результати збільшення основних засобів повинні бути відображені в розділі 3 інвентарної картки по даному об’єкту за уніфікованою формою № ОЗ-6. У бухгалтерському обліку ці переоцінки відображаються відкриттям кредиту по рахунку 83 «Додатковий капітал» або рахунку 84 «Нерозподілений прибуток» і дебету за рахунком 01 «Основні засоби».