Як збільшити рентабельність

Як збільшити рентабельність

Найбільш точну оцінку функціонування будь-якої компанії дає рентабельність, яка являє собою не просто розрахунковий, статистичний параметр, а складний соціально-економічний комплексний критерій. Він характеризує, на відміну від прибутку, ефективність фінансової діяльності кожного окремого економічного суб’єкта. Рентабельність означає прибутковість, дохідність підприємства. Розраховується вона шляхом зіставлення прибутку або валового доходу з використовуваними ресурсами або витратами.

Інструкція

  1. Рентабельність показує, наскільки є прибутковою діяльність підприємства, тому, чим вище коефіцієнт рентабельності, тим ефективніше сама діяльність. Відповідно компанія повинна завжди прагнути до найбільш високих показників, а керівництвом повинні бути визначені шляхи підвищення рентабельності.

    Однією з умов ефективної діяльності організації є розширення ринку збуту пропонованої продукції за рахунок зниження ціни випущені товари. Також особливу увагу заслуговують внутрішні чинники підприємства: збільшення обсягів виробництва, зниження собівартості продукції, підвищення віддачі основних засобів.
  2. При низькій рентабельності на підприємстві необхідно прискорити оборот активів. Віддачу власного капіталу можна підвищити, збільшивши в складі сукупного капіталу частку позикових коштів. При цьому, рентабельність активів стає вище, коли стає вище і прибутковість продукції, також буде вище віддача всіх необоротних активів, швидкість обороту даних оборотних активів, коли будуть нижчими загальні витрати на одну одиницю продукції і витрати по основних економічних елементів (матеріалів, засобів праці) .
  3. Не можна розглядати абстрактно і вплив окремих факторів, тому, як впливає на динаміку і рівень показників рентабельності вся сукупність виробничо-господарських факторів: ступінь використання усіх виробничих ресурсів; рівень організації управління та виробництва; структура самого капіталу, а також джерел; якість, структура і обсяг продукції; витрати на собівартість виробів і виробництво; напрямок використання прибутку.
  4. Прибуток спрямована може бути на утворення фондів споживання і фондів нагромадження, відрахування в резервний капітал, відволікання на благодійні цілі, щоб розширити діяльність організації за рахунок власних коштів. Однак існує й інша альтернатива — можна вкласти свої власні кошти у цінні папери інших більш великих компаній, приміром, сформувати інвестиційний портфель і грамотно здійснювати управління, щоб через деякий час отримати дохід, який можна буде вкласти в свою компанію для поліпшення конкурентоспроможності та фінансового стану підприємства.