Як збільшити вартість основних засобів

Як збільшити вартість основних засобів

Деякі організації в своїй роботі використовують переоцінку основних засобів, тобто прирівнюють залишкову вартість до ринкової. Для чого це потрібно? Наприклад, для того щоб залучити будь-які інвестиції або ж провести фінансовий аналіз. Слід зауважити, що процедура ця не є обов’язковою і проводиться раз на рік. Як же збільшити вартість основних засобів?

Інструкція

 1. Щоб переоцінювати основні засоби регулярно, пропишіть це в обліковій політиці організації. Але запам’ятайте, що переоцінювати можна лише однорідну групу основних засобів, а не всі одночасно. Такі групи закріпіть також в обліковій політиці. Можете вказати і періодичність переоцінки, але це має бути не частіше 1 разу на 12 місяців.
 2. Далі вкажіть особи, які будуть відповідальні за переоцінку даних активів організації (обов’язково включіть керівника та головного бухгалтера).
 3. Збільшення вартості основних засобів слід проводити за станом на початок звітного періоду, тобто року. Як правило, річна звітність триває до кінця квітня, тому і дооцінку проводите приблизно до 29 квітня.
 4. Спочатку проведіть інвентаризацію основних засобів, щоб порівняти фактичну наявність майна та активи, які значаться на балансі підприємства. Для цього складіть наказ, де вкажіть складу інвентаризаційної комісії та термін виконання.
 5. Потім видайте наказ про проведення переоцінки на початок звітного періоду. У ньому повинна бути інформація про склад співробітників, які будуть проводити переоцінку, а також інформація про групи основних засобів, які піддадуться дооцінку.
 6. Після цього у зазначений вище термін комісія оглядає стан ОС, перевіряє технічний стан. Всі отримані дані вкажіть у відомості результатів переоцінки ОС. Її ви можете розробити самостійно і закріпити в обліковій політиці.
 7. Відомість повинна обов’язково включати інформацію про найменування ОС, номери згідно з інвентарними картками, дату придбання і введення основного засобу в експлуатацію, первісну вартість, суму амортизаційних відрахувань, коефіцієнт переоцінки і суму дооцінки.
 8. На підставі відомості дані про збільшення внесіть в інвентарну картку в розділ 3. У бухгалтерському обліку відобразіть це таким чином:

  Д01 К83 або 84 (збільшена первісна вартість ОС);

  Д83 або 84 К02 (збільшені амортизаційні відрахування ОС).