Як збільшити власні обігові кошти


 

Процес отримання кредиту в банківських установах придбав особливу гостроту, а також став питанням виживання для багатьох підприємств. При цьому безліч банків з великою обережністю здійснюють видачу кредитів. У свою чергу, самим головним вимогою є здатність повернення боргу самим потенційним позичальником. При цьому не останню роль займає коефіцієнт забезпеченості компанії оборотними власними засобами.


Інструкція

  1. Порахуйте величину коефіцієнта забезпеченості оборотних власних коштів, який відноситься до показників фінансової стійкості фірми. Він характеризує кількість власних оборотних коштів у компанії, які потрібні для її фінансової стійкості. Розрахуйте цей коефіцієнт, використовуючи наступну формулу: відніміть із суми власного капіталу відношення оборотних активів до позаоборотних.
  2. Зверніть увагу, що коли показник забезпеченості власними коштами буде невисоким, то ваші шанси на отримання кредиту будуть низькими. Однак є різні способи, що дозволяють внести зміни в структуру бухгалтерського звіту таким чином, щоб досягти зростання даного коефіцієнта.
  3. Зменшіть значення коефіцієнта оборотних активів, щоб збільшити оборотні кошти. Також це допоможе вам збільшити суму власного капіталу і знизити розмір необоротних активів.
      
  4. Використовуйте інші способи для збільшення власних коштів підприємства. Для цього можете списати в дохід всю наявну або певну частину кредиторської заборгованості. У такому випадку розмір власного капіталу в рази збільшиться. Проте подібний метод може допускатися тільки по відношенню заборгованості по кредитах, по якій період позовної давності є вичерпаним.
  5. Укладіть контракт з купівлі-продажу акцій з відстрочкою платежів. Подібний договір допоможе вам зменшити величину необоротних активів і збільшити суму оборотних. Якщо на практиці виявиться, що компанія не має наміру у відчуженні власних акцій на користь інших осіб, тоді у вказану документацію необхідно включити додаткові умови про відстрочення платежу і вказати, що в разі несплати розміру покупної вартості даних акцій в якийсь певний (встановлений) термін вони підлягатимуть поверненню підприємству-продавцю.