Як здати іспити на адвоката

Як здати іспити на адвоката

Якщо ви захочете знайти хорошого адвоката в російській глибинці, то можете зіткнутися з дуже складною ситуацією, коли пошуки ваші закінчаться нічим. При цьому юридичні факультети вищих навчальних закладів випускають достатньо фахівців, які потенційно могли б заповнити штати адвокатських контор, палат і колегій. Вся справа в тому, що конкурс на право називатися адвокатом настільки великий, що здати кваліфікаційний іспит вдається не кожному.

Інструкція

  1. Згідно з існуючими правилами, при адвокатських палатах в кожному суб’єкті Російської Федерації проводяться кваліфікаційні іспити. Приймає іспит кваліфікаційна комісія, а метою заходу є встановлення у претендента наявності необхідних для адвокатської діяльності професійних знань.
  2. До іспиту на звання адвоката допускається особа, яка відповідає вимогам, викладеним у Федеральному законі «Про адвокатську діяльність в Російській Федерації». Звертатися для здачі екзамену варто в кваліфікаційну комісію суб’єкта федерації, де ви перебуваєте на обліку як платник податку єдиного соціального податку.
  3. У кваліфікаційну комісію претендент зобов’язаний надати пакет документів: заяву, копію документа, що посвідчує особу, анкету, копію трудової книжки (з підтвердженим стажем за фахом юриста), копію диплома про вищу юридичну освіту. В окремих випадках можуть знадобитися деякі інші документи, передбачені законодавством про адвокатуру. Копії документів засвідчуються нотаріусом або установою, яким вони видані.
  4. Голова кваліфікаційної комісії скликає її засідання, організовує перевірку поданих документів, призначає час складання кваліфікаційного іспиту.
  5. Якщо претендент представив всі необхідні документи і відповідає вимогам, що пред’являються законодавством, йому не може бути відмовлено у допуску до складання іспиту. Повідомлення про час і місце проведення кваліфікаційного іспиту претендент отримує за десять днів до іспиту.
  6. Кваліфікаційна комісія приймає рішення про допуск претендента до іспиту в строк не більше місяця з дня подання ним заяви.
  7. Відмова в допуску претендента до іспиту можливий тільки на підставах, зазначених у відповідному законі про адвокатуру і не пізніше місяця з моменту подачі документів до комісії. Такими підставами є: повідомлення претендентом недостовірних відомостей про себе, неправильно оформлені документи, відсутність у претендента вищої юридичної освіти або наукового ступеня за юридичною спеціальністю, відсутність у нього дворічного стажу роботи за спеціальністю юриста і при відсутності відомостей про проходження ним стажування в адвокатському утворенні. Іншими підставами для відмови будуть визнання претендента недієздатним, а також наявність у нього непогашеної судимості за вчинення умисного злочину.
  8. Кваліфікаційний іспит складається з письмових відповідей на питання (тестування) і усної співбесіди. Усну співбесіду проводиться за екзаменаційними білетами, які містять по чотири питання. Претендент повинен вибрати квиток з числа розкладених на столі і готуватися до відповіді в цьому ж приміщенні не більше 45 хвилин. Іспит вважається не зданим, якщо по одному з питань квитка претендент продемонстрував незадовільні знання.
  9. За підсумками екзаменаційної перевірки виноситься висновок про те, зданий кваліфікаційний іспит або не складено. Результати доводяться до претендента в день завершення іспиту. Повторна здача кваліфікаційного іспиту (при неявці без поважних причин або негативному результаті) допускається не раніше, ніж через рік.