Як здати латинь


 

Латина справила великий вплив на сучасні мови романської і німецької групи. Багато слів у цих мовах мають латинське походження, а латинський алфавіт застосовується в їх писемності. Терміни на латині можна зустріти в юриспруденції, медицини, математики та інших галузях знань. Відомий вислів латиною говорить: Invia est in medicina via sine lingua latina, що означає «непрохідний в медицині шлях без латинської мови».


Вам знадобиться

— підручник латинської мови;
- Словник термінів і виразів на латині.

Інструкція

  1. Якщо ви хочете здати латинь в школі чи університеті, підберіть матеріал за курсом, який ви вивчили. Бажано, щоб у вас були всі лекції і підручники, які рекомендував викладач. Заздалегідь здайте всі практичні завдання та самостійні роботи, які проводилися протягом семестру. Як правило, це можуть бути завдання на переклад, словотвір, відмінювання слів за відмінками і т.п.
  2. Вивчіть правила вимови голосних і приголосних звуків, дифтонгів, диграфами та інших буквосполучень. Зробіть декілька вправ на відмінювання іменників і прикметників за відмінками, повторіть ступеня порівняння прикметників, відмінювання дієслів і т.п. Щоб вам було легше запам’ятати граматичні правила, проводите аналогію з російською мовою. Наприклад, в латині п’ять відмінків, у російській — шість, іменники мають три роду (чоловічий, жіночий і середній), два числа (однина і множина), як і в російській мові і т.д.
  3. Вивчіть фрази на латині, якщо ваш викладач вимагає цього. Намагайтеся вибирати ті, які вам більше подобаються — так ви зможете простіше їх запам’ятати, наприклад, Omnia mea mecum porto, що означає «Все своє ношу з собою», або Dura lex, sed lex — «Суров закон, але це закон». Також повторіть умовні скорочення, знання яких буде перевірятися на іспиті або заліку. Швидше за все, від вас вимагатимуть часто вживаються в мовленні вирази, як, наприклад, etc. (Et cetera), що означає «і так далі», «тощо», або QED (Quod Erat Demonstrandum) — «що і потрібно було довести».
  4. Не забувайте, що порядок здачі будь-якого іспиту, в тому числі латині, залежить від конкретного викладача. Якщо є можливість здати такий складний предмет, як латинська мова, отримавши залік «автоматом», намагайтеся відвідувати всі лекції з даної дисципліни, проявляйте активність на заняттях. Зробіть реферат або доповідь, попередньо обговоривши тему з викладачем. Можна зробити невелике повідомлення про походження з латині конкретних слів російської мови, наприклад, слово «інформація» походить з латинського слова informatio — роз’яснення, виклад.