Як здати в суборенду

Як здати в суборенду

Згідно п.2 ст.615 Цивільного кодексу Російської Федерації, орендар майна має право здавати це майно в суборенду за згодою орендодавця. Для здачі майна в суборенду укладається договір суборенди.

Інструкція

 1. Законодавство дозволяє застосовувати до договорів суборенди ті ж положення, що до договорів оренди, що цілком логічно. Основне правило, що стосується суборенди, яке необхідно пам’ятати при укладенні договору — це неможливість укладення договору суборенди на термін, що перевищує термін дії договору оренди.
 2. За договором суборенди орендар нерухомого майна виступає як би в ролі орендодавця (так і будемо називати його в подальшому) і надає суборендарю (який, відповідно, виступає в ролі орендаря) майно у тимчасове володіння і користування або тільки у тимчасове користування за встановлену плату. Такий договір може укладатися за згодою власника майна (тобто початкового орендодавця). Згода може бути виражена в самому договорі оренди або в іншій формі.
 3. Договір суборенди, так само як і договір оренди, укладається у письмовій формі, якщо термін його дії перевищує один рік або якщо однією зі сторін по ньому є юридична особа. Договір суборенди нерухомості, який укладається на термін більше одного року, повинен пройти державну реєстрацію в органах Федеральної Реєстраційної Служби (ФРС).
 4. Істотна умова договору суборенди — майно, яке здається в суборенду. Якщо воно визначено в договорі недостатньо точно, то такий договір легко буде оскаржити через суд і визнати неукладеним. Тому багато докладають до договору кадастровий паспорт об’єкта нерухомості або інший подібний документ, який допоможе найбільш точно ідентифікувати об’єкт. Договір суборенди може укладатися на строк, встановлений договором, або на невизначений термін (якщо умова про термін в договорі відсутня, то вважається, що такий договір укладений на невизначений строк).
 5. Закон не містить положень про те, що в договорі оренди або суборенди необхідно визначати розмір орендної плати, однак очевидно, що зручніше відобразити всі умови про орендну плату в договорі. Орендодавець має право час від часу збільшувати розмір орендної плати, але не частіше разу на рік.
 6. Обов’язки орендодавця і орендаря за договором суборенди збігаються з правами та обов’язками орендодавця і орендаря за договором оренди. Основні обов’язки орендодавця зазвичай наступні:

  1. надання майна в суборенду в стані, придатному для використання у встановлених цілях.

  2. надання всіх речей та документів по майну разом з майном.

  3. виробництво капітального ремонту.

  До обов’язків орендаря відноситься:

  1. своєчасне внесення орендної плати.

  2. користування майном відповідно до умов договору.

  3. підтримання майна у доброму стані, організація дрібного ремонту за свій рахунок.