Як здавати нульовий баланс

Як здавати нульовий баланс

Нульовий баланс здають ті організації, які не ведуть фінансово-господарську діяльність. Ця звітність містить у собі: бухгалтерські, податкові та статистичні документи. Звітність підписується керівником або головним бухгалтером і надається в податкову службу.

Інструкція

  1. Спочатку придбайте бланки звітності в подвійному екземплярі: розрахункова відомість в ФСС (форма 4 — ФСС), розрахункова відомість до ПФР / ФОМС (форма РСВ-1), декларація з ПДВ, декларація з податку на прибуток, розрахунок авансових платежів з податку на майно, бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про прибутки і збитки (форма № 2).
  2. Заповніть титульні листи, поставте ІПН та КПП на сторінках декларацій, пронумеруйте кожну сторінку звітності.
  3. Проставте прочерки в графах, які зазвичай заповнюють за активної діяльності.

    У пасиві бухгалтерського балансу вкажіть загальну суму статутного капіталу. В активі цінності, які були внесені, наприклад, майно, запаси.
  4. Складіть опис здаються і не здаються форм звітності.
  5. Всі документи віддайте на підпис керівнику і проставте друку. Після цього сміливо йдіть до податкової інспекції.

Зверніть увагу

Податкова інспекція обов’язково повинна поставити відмітку про прийняття документів і повернути вам другий екземпляр.

Корисні поради

Звітність можна здавати через пошту. Для цього необхідно скласти перелік усіх документів в подвійному екземплярі, один з якого залишиться вам для підтвердження факту здачі, другий — поштовому відділенню. Форми звітності здаються в конверті і надсилаються рекомендованим листом на адресу податкової служби.