Як зменшити прибуток на збитки минулих років

Як зменшити прибуток на збитки минулих років

Незважаючи на те, що створення господарського товариства передбачає отримання прибутку, це не завжди вдається з різних причин. У разі якщо це тимчасове явище, нічого страшного в цьому немає, а от якщо ситуація повторюється щороку, то до неї потрібно підійти з відповідальністю. Податковий кодекс дозволяє зменшувати поточний прибуток на збитки минулих років, але при цьому підприємство повинно використовувати дані податкового обліку, а не бухгалтерського.

Вам знадобиться

Розроблена на підприємстві форма регістру.

Інструкція

  1. Від скоєння будь-яких операцій платник податків може отримати збитки у звітному податковому періоді. Це можуть бути операції пов’язані з реалізацією власної продукції, покупки основних засобів, товарів, майнових прав або надання послуг. Навіть від перевищення позареалізаційних витрат може бути отриманий збиток.
  2. Зменшувати прибуток майбутніх періодів можуть збитки минулих років, але тільки при дотриманні деяких умов:
  3. У разі якщо платник податків одержав збиток більше, ніж в одному податковому періоді, то перенесення такого збитку на майбутнє виробляється у черговості, у якій вони були понесені. Отже, спочатку слід переносити збитки, які були отримані в більш ранньому періоді, а після ті збитки, які були отримані в більш пізній період.
  4. Перенесення збитків на майбутнє не повинен перевищувати термін у 10 років, наступних за періодом, в якому отримані ці збитки. Іноді виникає ситуація, коли платник податків не користується своїм правом протягом 10 років зменшити прибуток за рахунок того, що у нього не було тієї суми прибутку, яка необхідна для покриття збитку. Як тільки проходить 10 років, платник податку вже не може зменшити податкову базу.
  5. Сукупна сума збитку ні в одному звітному періоді не може бути більше 30% податкової бази, тобто держава встановила ліміт щодо минулих збитків, що зменшують податкову базу майбутніх періодів. Сума податку не знижується за рахунок перенесення минулих збитків більше ніж на 30%, оскільки зменшення податкової бази проводиться так само, як і зменшення податку на прибуток.
  6. Чи не перенесений на наступний рік збиток може перенестися частково або цілком на будь-який рік з наступних 9 років. Значить, якщо сума збитку минулих років вище, ніж граничний розмір податкової бази в році, наступному за тим роком, коли був отриманий збиток, платник податку може скористатися правом і зменшити базу оподаткування наступних періодів.
  7. Розрахунок зменшує прибуток збитку слід вести в спеціальному реєстрі податкового обліку, форму якого можна розробити на підприємстві та затвердити наказом. Туди ж потрібно вносити суму, яка переноситься на майбутній період.

Зверніть увагу

У разі реорганізації підприємства, правонаступник має право зменшувати податкову базу на ту суму збитку, яка була отримана до моменту реорганізації.

Корисні поради

При дотриманні всіх умов зменшення прибутку на збитки минулих років, платник податку також повинен зберігати всі документи, які підтверджують обсяг отриманого збитку протягом усього часу, коли він зменшує прибуток поточного періоду.