Як змінити позовну заяву

Як змінити позовну заяву

Бувають такі ситуації, коли вже після подачі позовної заяви в суд відкриваються нові обставини у справі, у зв’язку з якими виникає необхідність внести зміни в позовну заяву. Головне, щоб вироблені нами зміни були законними, і не порушували інтересів третіх осіб.

Інструкція

  1. Цивільний Кодекс Російської Федерації прямо вказує нам те, що «позивач має право змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від позову, відповідач має право визнати позов, сторони можуть закінчити справу мировою угодою.» У цієї законодавчої формулюванні важливо звернути свою увагу на словосполучення «предмет або підставу». Згідно з ним, в процесі позовного провадження можна поміняти або те, або інше. Заміна предмета і підстави одночасно буде вважатися подачею нового позовної заяви.
  2. Підставою позову визнаються обставини справи, що підтверджують заявлені позивачем вимоги. Зміна підстави позову буде означати заміну фактів (повну або часткову), які слугували підставою позову. Зміна підстави позову ніяк не впливає на його предмет, а значить позивач як і раніше підтримує свої інтереси.
  3. Як предмет позову виступає саме матеріально-правова вимога, звернене до відповідача. Воно може виражатися у вчиненні вказаних у позові дій, або відмову від їх вчинення, визнання будь-якого факту, або його відсутності і т.д. Зміна предмета позову має на увазі заміну цієї вимоги, яке як і раніше буде засновано на тих же фактах.
  4. Заміна позовних вимог можлива в будь-який момент судового розгляду (кількість внесених змін нічим необмежена). Зміни в позові можливі до моменту прийняття судом рішення по справі в першій інстанції. Позивач може вносити зміни шляхом подання відповідної заяви до суду (письмово), або заявити про них в ході судового засідання (усно).

Зверніть увагу Зверніть увагу

Пам’ятайте, що в одній позовній позовному провадженні можлива заміна або предмета, або підстави позову.