Як змінити прізвище у трудовій книжці

Як змінити прізвище у трудовій книжці

У зв’язку зі зміною персональних даних працівникові необхідно написати заяву на ім’я директора організації і додати копії відповідних документів, на підставі яких слід внести зміни до трудової книжки працівника, особову картку, трудовий договір і інші документи, що містять персональні дані.

Вам знадобиться

- Документи працівника;
- Копії документів, на підставі яких слід внести зміни в документи, що містять персональні дані;
- Документи підприємства;
- Печатка організації;
- Ручка.

Інструкція

  1. Працівникові слід написати заяву на ім’я першої особи компанії. У шапці документа вписати повне найменування підприємства та прізвище, ініціали директора підприємства в давальному відмінку. Співробітник вказує своє прізвище, ім’я, по батькові і займану посаду у родовому відмінку.

    У змісті заяви фахівець висловлює своє прохання про внесення змін до документів, що містять персональні дані і вказує причину, по якій це необхідно зробити. Працівник ставить свій особистий підпис на документі і дату його написання. Співробітник додає до заяви копії документів (паспорта, свідоцтва про укладення / розірвання шлюбу), які служать підставою для внесення змін, і вписує їх назви в заяву. Директор організації проставляє резолюцію з датою і підписом.
  2. Складіть наказ, в шапці якого впишіть повне найменування підприємства, вкажіть назву документа великими літерами і напишіть тему наказу, яка в даному випадку відповідає внесенню змін до документів, що містять персональні дані. Впишіть назву міста, в якому розташована компанія і вкажіть дату складання наказу.
  3. Вкажіть причину внесення змін, в даному випадку — це зміна прізвища, впишіть прізвище, ініціали працівника. Вкажіть колишнє прізвище співробітника і нове прізвище фахівця.
  4. У розпорядчій частині наказу впишіть прізвище, ім’я, по батькові працівника, табельний номер і займану ним посаду, назву структурного підрозділу. Вкажіть назви документів, які служать підставою наказу, напишіть їх номери, серії, дати складання.
  5. Покладіть відповідальність на особу, яка займається ведення та обліком трудових книжок, вкажіть його посада, прізвище, ініціали.
  6. Право підпису наказу має директор підприємства, який вказує займану посаду, прізвище, ініціали. Завірте документ печаткою організації.
  7. Ознайомте з наказом працівника, якому необхідно внести зміни в трудову книжку, під розпис.
  8. У трудовій книжці працівника на титульному аркуші закресліть однією рисою стару прізвище працівника і поруч впишіть нову. У відомостях про роботу впишіть таку фразу: «Прізвище змінена на прізвище», нову прізвище фахівця, напишіть номер, серію і дату складання документа, на підставі якого вироблено дану зміну. Завірте запис печаткою організації та підписом особи, відповідальної за облік та ведення трудових книжок.