Як змінити розмір flash

Як змінити розмір flash

Найчастіше розмір флеш-елементів, які розміщені в веб-сторінки, задається при їх створенні. Перед розміщенням в інтернеті вихідний код такого елемента компілюється, після чого змінити ці установки в самому флеш-ролику вже неможливо. Якщо ж розмір не заданий жорстко до компіляції, то управляти шириною і висотою елемента можна з HTML-тегів у вихідному коді гіпертекстового документа, що містить флеш.

Інструкція

 1. Відкрийте вихідний код сторінки, що містить теги флеш-елемента, розміри якого ви хочете змінити. Це можна зробити в редакторі сторінок системи управління сайтом, в спеціалізованому HTML-редакторі або в звичайному текстовому редакторі. При використанні інструмента, що має опцію візуального редагування, перейдіть в режим роботи з HTML-кодом.
 2. Знайдіть у исходнике сторінки код, що відноситься до потрібного флеш-об’єкту. Найпростіше це зробити за допомогою функції пошуку, задавши в якості критерію пошуку назва файлу. Зазвичай для виведення на сторінку флеш-роликів використовують комбінацію тегів object і embed. Наприклад, ці рядки HTML-коду можуть виглядати так:

  <Object classid = ‘clsid: d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000′ codebase = ‘http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab # vers …’ width = ’812 ‘height = ’811′>

   <param name=’movie’ value=’myFLobject.swf’ />

   <Embed src = ‘myFLobject.swf’ quality = ‘high’ width = ’812 ‘height = ’811′ allowScriptAccess = ‘sameDomain’ type = ‘application / x-shockwave-flash’ pluginspage = ‘http://www. macromedia.com / go / getflashplayer ‘/>

  </ Object>
 3. Поміняйте значення ширини і висоти, зазначені в тегах object і embed. Обидва тега використовують для вказівки розмірів стандартні атрибути width і height — в наведеному зразку їм присвоєні значення 812 і 811 відповідно. Після внесення змін збережіть сторінки.
 4. Якщо у вас є вихідний код флеш-елемента, то можна змінити задані при компіляції розміри. Ісходник міститься у файлі з розширенням fla і для роботи з ним потрібно спеціалізований редактор. Найбільш поширений програмний продукт цього роду називається Adobe Flash (раніше Macromedia Flash). Потрібно відкрити fla-файл в такому редакторі і скомпілювати його повторно, вказавши при цьому потрібні розміри.
 5. Використовуйте програму-декомпілятор при відсутності fla-файлу з початковим кодом. Така програма може, виходячи з скомпільованого коду swf-файлу, скласти вихідний код, який буде відносно точно відповідати оригінальному fla-файлу. Багато хто з таких програм (наприклад, Flash Decompiler Trilix) дозволяють без спеціалізованого редактора вносити зміни в скомпільований код флеш-елемента.