Як знаходити фондомісткість

Як знаходити фондомісткість

Фондомісткість — це показник, зворотний фондовіддачі, який показує величину вартості основних фондів, що припадає на одиницю продукції, випущену підприємством. Даний показник служить для визначення ефективності використання основних фондів організації.

Інструкція

  1. Фондомісткість розраховується як відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до обсягу випущеної продукції. Отримана величина показує, скільки коштів необхідно вкласти у виробничі фонди, щоб отримати необхідний обсяг випуску продукції. При підвищенні ефективності використання основних фондів фондомісткість зменшується, а фондовіддача збільшується.
  2. Слід звернути увагу, що при розрахунку даного показника приймається до уваги тільки вартість основних виробничих фондів, а не основних фондів взагалі. Причому амортизація не віднімається з первісної їх вартості. Це найбільш істотний недолік показника фондомісткості, оскільки процес його порівняння для організацій, що мають різний вік, основних фондів досить скрутний.
  3. Для більш адекватного зіставлення показник фондомісткості розраховується як відношення середньорічної вартості основних фондів до обсягу випущеної, а не проданої за даний період продукції. Адже при визначенні фондомісткості важливо з’ясувати ефективність використання фондів, а значить інформацію про кількість проданої продукції можна не брати до уваги.
  4. Показник фондомісткості застосовується у практиці планових розрахунків, при проектуванні будівництва, визначенні обсягу капітальних витрат і т.д. Крім того, необхідно пам’ятати, що значною мірою на величину даного показника має прямий вплив ефективності виробництва в організації. Наприклад, при переході на роботу від однозмінний режим на двозмінний або тризмінний ефективність використання наявних основних фондів зростає, а значить показник фондомісткості знижується. Така оптимізація виробництва може дати величезний економічний ефект по підприємству в цілому.