Як знаходити моль

Як знаходити моль

Різні формули допоможуть знайти кількість речовини, одиницею виміру якої є моль. Також кількість речовини можна знайти за рівнянням реакції, даної в задачі.

Інструкція

  1. Маючи масу й назва речовини без зусиль можна знайти кількість речовини: n = m / M, де n — кількість речовини (моль), m — маса речовини (г), M — молярна маса речовини (г / моль). Наприклад, маса хлориду натрію дорівнює 11,7 г, знайти кількість речовини. Щоб підставити у формулу необхідні значення, потрібно знайти молярну масу хлориду натрію: M (NaCl) = 23 +35,5 = 58,5 г / моль. Підставляємо: n (NaCl) = 11,7 / 58,5 = 0,2 моль.
  2. Якщо мова йде про гази, то має місце така формула: n = V / Vm, де n — кількість речовини (моль), V — об’єм газу (л), Vm — молярний об’єм газу. При нормальних умовах (тиску 101 325 Па і температурі 273 К) молярний об’єм газу є величиною постійною і дорівнює 22,4 л / моль. Наприклад, яка кількість речовини буде мати азот об’ємом 30л при нормальних умовах? n (N2) = 30/22, 4 = 1,34 моль.
  3. Ще одна формула: n = N / NA, де n — кількість речовини (моль), N — число молекул, NA — стала Авогадро, дорівнює 6,02 * 10 на 23 ступеня (1/моль). Наприклад, яка кількість речовини полягає в 1,204 * 10 в 23 ступені? Вирішуємо: n = 1,204 * 10 в 23 ступені / 6,02 * 10 на 23 ступені = 0,2 моль.
  4. По любому рівнянню реакції можна знайти кількість речовин, які почали реакцію і утворилися в результаті неї. 2AgNO3 + Na2S = Ag2S + 2NaNO3. З цього рівняння видно, що 2 моль нітрату срібла провзаємодіяти з 1 моль сульфіду натрію, в результаті цього утворилося 1 моль сульфіду срібла і 2 моль нітрату натрію. За допомогою цих кількостей речовин можна знайти інші величини потрібні у задачах.Рассмотрім на прикладі.

    До розчину, який містить нітрат срібла масою 25,5 г, прилив розчин, що містить сульфід натрію. Яка кількість речовини сульфіду срібла утворюється при цьому?

    Спочатку знаходимо кількість речовини нітрату срібла, попередньо розрахувавши його молярну масу. M (AgNO3) = 170 г / моль. n (AgNO3) = 25,5 / 170 = 0,15 моль. Рівняння реакції для цього завдання написано вище, з нього випливає, що з 2 моль нітрату срібла утворюється 1 моль сульфіду срібла. Визначаємо скільки моль сульфіду срібла утворюється з 0,15 моль нітрату срібла: n (Ag2S) = 0,15 * 1 / 2 = 0,075 моль.

Зверніть увагу

Якщо маса вимірюється в кг, то кількість речовини — в кмоль.

Джерела