Як знайти алгебраїчні доповнення матриці

Як знайти алгебраїчні доповнення матриці
 

Алгебраїчні доповнення — це одне з понять матричної алгебри, що застосовується до елементів матриці. Знаходження алгебраїчних доповнень є одним з дій алгоритму визначення зворотної матриці, а також операції матричного розподілу.Інструкція

 1. Матрична алгебра є не тільки найважливішим розділом вищої математики, а й сукупністю методів вирішення різних прикладних задач шляхом складання лінійних систем рівнянь. Матриці застосовуються в економічній теорії та в побудові математичних моделей, наприклад, в лінійному програмуванні.
      
 2. Лінійна алгебра описує і вивчає безліч операцій над матрицями, включаючи підсумовування, множення і ділення. Остання дія умовно, вона фактично є множенням на матрицю, зворотну до другої. Тут-то і проходять на допомогу алгебраїчні доповнення елементів матриці.
      
 3. Поняття алгебраїчного доповнення безпосередньо випливає з двох інших фундаментальних визначень матричної теорії. Це визначник і мінор. Визначником квадратної матриці називається число, яке виходить за наступною формулою виходячи із значень елементів:
  Δ = a11 • a22 — a12 • a21.
      

 4. Як знайти алгебраїчні доповнення матриці

                          Мінор матриці — це її визначник, порядок якого на одиницю менше. Мінор-якого елементу виходить шляхом видалення з матриці рядка і стовпця, відповідних номерами позиції елемента. Тобто мінор матриці M13 буде рівнозначний визначник, отриманому після викреслювання першого рядка і третього стовпця:
  M13 = a21 • a32 — a22 • a31.
      
 5. Щоб знайти алгебраїчні доповнення матриці, необхідно визначити відповідні мінори її елементів з певним знаком. Знак залежить від того, в якій позиції стоїть елемент. Якщо сума номерів рядка та стовпця — парне число, то алгебраїчне доповнення буде позитивним числом, якщо непарне — негативним. Тобто:
  Aij = (-1) ^ (i + j) • Mij.
      

 6. Як знайти алгебраїчні доповнення матриці

                          Приклад.
  Обчисліть алгебраїчні доповнення.
      

 7. Як знайти алгебраїчні доповнення матриці

                          Рішення:
  A11 = 12 — 2 = 10;
  A12 = — (27 + 12) = -39;
  A13 = 9 + 24 = 33;
  A21 = — (0 — 8) = 8;
  A22 = 15 + 48 = 63;
  A23 = — (5 — 0) = -5;
  A31 = 0 — 32 = -32;
  A32 = — (10 — 72) = 62;
  A33 = 20 — 0 = 20.