Як знайти число Авогадро


 

Закон Авогадро свідчить про те, що в однакових обсягах ідеальних газів при однаковому тиску і однаковій температурі міститься рівне число молекул. Інакше можна сказати, що один моль будь-якого газу при однакових тиску і температурі займає один і той же обсяг. Число Авогадро — це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості структурних одиниць в 1 молі речовини. Структурними одиницями можуть бути будь-які частинки — атоми, молекули, електрони, іони і т.д.


Інструкція

 1. Першим спробував визначити кількість молекул газів при однакових температурі і тиску в одному і тому ж обсязі Йозеф Лошмідт в 1865 році. Після цього було розроблено велику кількість незалежних методів визначення числа Авогадро. Збіг значень є свідченням реального існування молекул.
 2. Моль — кількість речовини, яка містить стільки ж структурних одиниць, скільки міститься в 12 грамах ізотопу вуглецю ^ 12С. Наприклад, у тих же самих 12 грамах ізотопу вуглецю ^ 12С міститься 6,022 • 10 ^ 23 атомів вуглецю, або рівно 1 моль. Маса 1 моль речовини виражається кількістю грамів, яке дорівнює молекулярній масі цієї речовини.
      
 3. Одним з найбільш точних методів визначення числа Авогадро є визначення, засноване на вимірі заряду електрона.
  Число Фарадея — одна з фізичних констант, що дорівнює добутку числа Авогадро на елементарний електричний заряд. F = N (А) e, де F — число Фарадея, N (А) — число Авогадро, е — заряд електрона. Постійна Фарадея визначає кількість електрики, проходження якого через розчин електроліту призводить до виділення на електроді 1 моль одновалентного речовини.
 4. Число Фарадея можна знайти, вимірюючи кількість електрики, необхідного для осадження 1 моль срібла. Досвідченим шляхом було встановлено, що значення F = 96490,0 Кл, а заряд електрона е = 1,602 Ч10 ^-19Кл. Звідси можна знайти N (А).
      
 5. Сучасною наукою з високою точністю визначено, що число структурних одиниць, що містяться в 1 молі речовини, або число Авогадро N (А) = (6,022045 ± 0,000031) Ч10 ^ 23. Число Авогадро — одна з фундаментальних постійних, що дозволяє визначити такі величини, як заряд електрона, масу атома або молекули і т.д.