Як знайти еквівалент


 

Еквівалентом називається частка, яка хімічно рівноцінна (еквівалентна) в кислотно-основних реакціях одному йону водню, а в реакціях окислювально-відновного типу — одному електрону. Еквівалент виражається числом без розмірності, тоді як еквівалентна маса вимірюється в г / моль.


Вам знадобиться

— калькулятор;
- Періодична таблиця

Інструкція

 1. Щоб можна було знайти еквівалент того чи іншого речовини, ви повинні використовувати формулу: 1 / z (якась речовина),
  де 1 / z — фактор еквівалентності (fе), тобто число, яке показує, яка частка частинки речовини рівноцінна еквіваленту. Ця величина завжди менше або дорівнює одиниці. Простіше кажучи, фактор еквівалентності — це якийсь коефіцієнт, який записується безпосередньо перед формулою речовини при знаходженні еквівалента. Наприклад, вам треба знайти еквівалент фосфорної кислоти при її взаємодії з гідроксидом натрію. Запишіть рівняння реакції:

  2NaOH + H3PO4 = Na2HPO4 + 2H2O

  Звідси видно, що на атоми натрію заміщуються тільки два атоми водню, тобто кислота є двуосновние (в реакції беруть участь 2 іона Н +). Таким чином, згідно з визначенням, еквівалентом фосфорної кислоти буде умовна частка ½ H3PO4.
    

 2. Врахуйте, що еквівалент одного і того ж речовини змінюється в залежності типу реакції, в яку ця речовина вступає. Крім того, еквівалент елемента знаходиться в залежності від виду з’єднання, до складу якого входить. Візьміть ті ж речовини, що і в попередньому випадку, але реакція нехай піде по-іншому:

  3NaOH + H3PO4 = Na 3PO4 + 3H2O.

  Тут fе (H3PO4) = 1/3, fе (NaOH) = 1. Отже, еквівалент фосфорної кислоти — частка 1/3 H3PO4, а еквівалент лугу дорівнює одиниці.
    

 3. Для успішного знаходження еквівалентів різних речовин вам необхідно запам’ятати формули для знаходження fе в залежності від типу хімічної сполуки. Так для простих елементів fе = 1 / валентність елемента. Приклад: fе (H2SO4) = 1/6, а еквівалент сірки в H2SO4 дорівнює 6.
  Для солей — fе = 1 / n (мет.) — B (мет.) = 1 / n (К.О.) — B (К.О.), де
  n (мет.) — кількість атомів металу,
  B (мет.) — валентність металу,
  n (К.О.) — кількість кислотних залишків,
  B (К.О.) — валентність кислотного залишку і т.д.
 4. Складніше знаходити еквівалент речовини в реакціях окислювально-відновного типу, так як розрахунок ви будете вести по числу електронів, які беруть участь в процесі відновлення або окислення. Дано завдання знайти еквівалент гідроксиду марганцю в реакції:

  2Mn (OH) 2 + 12NaOH + 5Cl2 = 2NaMnO4 + 10NaCl + 8H2O

  З рівняння видно, що марганець віддає 5 електронів і переходить з Mn +2 в Mn +7. Значить, фактор еквівалентності Mn (OH) 2 — 1/5, а еквівалент гідроксиду дорівнює 5.
    

Корисні поради

При розрахунку не забувайте про те, що еквівалентом може бути сама молекула або ж якась інша одиниця речовини.