Як знайти еластичність


 

Термін еластичності зустрічається в аналізі зміни попиту, пропозиції, вивченні економічного стану компанії. Коефіцієнт еластичності вказує, наскільки зміниться один фактор при зростанні або зменшенні значення іншого на 1%.Інструкція

  1. Застосуйте метод пошуку коефіцієнта еластичності по дузі, якщо вам потрібно виміряти його між точками на дузі пропозиції або попиту. Вам знадобляться такі дані, як первісна і нова ціна, початковий і кінцевий обсяг. Розділіть дельту обсягу на дельту ціни. Щоб знайти дельту, вам потрібно з кінцевого значення відняти початкове, а потім отриманий результат поділити на середнє значення показника, яке можна отримати, розділивши суму двох значень на два.
  2. Використовуйте метод точкової еластичності, коли вам задана функція попиту або пропозиції і відомі вихідні рівні ціни і попиту. Таким чином вам вдасться розрахувати відносне зміна пропозиції або попиту навіть при найменшому варіюванні рівня ціни, або іншого параметра. Вам необхідно похідну функції помножити на частку від ринкової ціни до обсягу попиту або пропозиції при такій ціні.
  3. Запам’ятайте, що значення еластичності не залежить від одиниць, в яких ви вимірюєте задані чинники, адже це безмірне значення. Крім того, еластичність попиту від ціни і еластичність пропозиції від ціни — показники, які перебувають у зворотній пропорційності. У ході економічних досліджень спостерігається пряма залежність, при якій зростання одного показника викликає збільшення іншого, і зворотна. Перший варіант представлений еластичністю попиту на продукцію по споживчих доходах, а до другої групи відноситься еластичність попиту за ціною.
  4. Вивчіть інші види еластичності. До них, наприклад, відноситься абсолютна, коли мізерно мала зміна одного показника істотно підвищує або знижує значення іншого. Еластичним попит або пропозицію є тоді, коли темп зростання їх параметра вище, ніж зміна інших факторів. Якщо темпи зростання або зниження збігаються, має місце одинична еластичність. Коли темпи зростання досліджуваного фактора нижче змінюються значень, це нееластичний попит або пропозицію. Врахуйте, що зміна елементів ринку може ніяк не вплинути на досліджувану величину. Тоді спостерігається абсолютна нееластичність.