Як знайти кількість речовини


 

Кількість речовини визначається числом молекул речовини в даній його масі. Оскільки підрахувати кількість молекул безпосередньо попросту неможливо, для цього використовуються різні методи, що включають в себе виміри макроскопічних параметрів (маси, об’єму, тиску, температури і т.д.)


Вам знадобиться

— періодична таблиця хімічних елементів;
- Ваги;
- Манометр;
- Термометр;
- Калькулятор.

Інструкція

  1. Якщо відома кількість молекул N, з якого складається речовина, кількість якого потрібно визначити, поділіть його на постійну Авогадро (NА = 6,022 ^ 23 1/моль). Ця постійна визначає кількість молекул в одному молі речовини. Наприклад, якщо відомо, що в тіло складається з 24 ∙ 10 ^ 23 молекул, то його кількість речовини ν в ньому дорівнює ν = 24 ∙ 10 ^ 23/6, 022 ^ 23 ≈ 4 моль.
  2. Якщо речовина чисте, визначте його хімічну формулу. Знайдіть його молярну масу, скориставшись періодичної системою хімічних елементів. Для цього складіть відносні атомні маси всіх атомів, що входять в молекулу досліджуваної речовини. В результаті отримаєте його відносну молекулярну масу, яка чисельно дорівнює його молярної маси, вираженої в грамах на моль. Після цього знайдіть масу речовини в грамах, за допомогою ваг. Розділіть масу речовини m на його молярну масу М, в результаті отримаєте кількість даної речовини ν = m / M.
  3. Наприклад, якщо є 36 г води, то для того, щоб знайти її кількість знайдіть молярну масу. Для цього до маси двох атомів водню додайте масу атома кисню, отримаєте 2 ∙ 1 +16 = 18. Значить, молярна маса води дорівнює 18 г / моль. Знайдіть кількість речовини для чого масу води поділіть на її молярну масу ν = 36/18 = 2 моль.
  4. Кількість речовини, що входить в газ заданого обсягу при нормальних умовах, коли тиск дорівнює 760 мм. рт. ст., а температура 0 º С, поділіть його обсяг в літрах на 22,4 л / моль (молярний об’єм), отримаєте його кількість речовини досліджуваного газу. Якщо ж газ не знаходиться в нормальних умовах, визначте його об’єм в м ³ (для цього досить дізнатися обсяг судини, в якому він знаходиться), манометром виміряйте його тиск у паскалях і температуру в градусах за Кельвіном. Для цього до температури, яка вимірюється в градусах Цельсія, додайте число 273. Знайдіть кількість речовини, поділивши добуток обсягу V і тиску P на універсальну газову постійну R = 8,31 і температуру T (ν = P ∙ V / (R ∙ T)).