Як знайти коефіцієнт ритмічності


 

Ритмічність виробництва — один з основоположних показників ведення успішного бізнесу. Він означає, що всі замовлення та взяті на себе зобов’язання по виробництву продукції будуть виконані в строк і в належній якості. А це веде до своєчасного надходження коштів за відвантажену продукцію, які підуть і на розвиток виробництва, і на виплату заробітної плати працівникам, і на закупівлю сировини та ін потреби. Досвідчений господарник знає, що всі процеси виробництва пов’язані між собою, і тому чітко відстежує ритмічність випуску продукції.


Інструкція

 1. Для оцінки ритмічності виробництва зазвичай проводиться аналіз випуску продукції по місяцях, тижнях або днях. Вираховуються планові обсяги, виконані обсяги, недовиконання обсяги виробництва і час, відповідне їх виконання. Далі складається таблиця, в якій певного періоду часу відповідає певний показник випуску товару. Аналіз охоплює той проміжок часу, який необхідний для чіткої організації праці.
      
 2. Загальний показник ритмічності (Рд) вираховуйте на основі аналізу випуску продукції і визначається за формулою:
  Рд = Ад * 100 / Ам,
   де:
  Пекло — фактичний випуск продукції за декаду;
  Ам — фактичний випуск продукції за місяць.
  Однак цей показник є досить загальним, оскільки не враховує кількість робочих днів у періоді, а також виконання планового графіка виробництва.
      
 3. Для більш достовірного визначення ритмічності використовують коефіцієнт ритмічності (Кр). Ця величина показує частку випущеної продукції без порушення графіка. Скористайтеся формулою:
  Кр = Аф / Ап,
  де:
  Аф — фактичний випуск продукції за певний період часу;
  Ап — планове завдання з випуску продукції за той же період часу.
      
 4. Крім цього, коефіцієнт ритмічності можна обчислити і за формулою:
  Кр = 1-Ан/Ап, де:
  Ан — недовиконання плану по випуску продукції за певний період;
  Ап — планове завдання з випуску за той же період.
      
 5. У другому випадку розрахунок грунтується на плановому графіку випуску товарів. Провести аналіз виробництва і розрахувати коефіцієнт ритмічності можна за будь-який потрібний відрізок часу: зміну, день, тиждень, декаду і т.д.
      

Зверніть увагу

Визначення коефіцієнта ритмічності — важливий етап оперативного планування виробництва, що є передумовою для чіткої роботи всього підприємства.