Як знайти масу речовини


 

Хімія — наука точна, тому при змішуванні різних речовин просто необхідно знати їх чіткі пропорції. Для цього потрібно вміти знаходити масу речовини. Зробити це можна різними способами, в залежності від того, які величини вам відомі.Інструкція

 1. При наявності відомих значень об’єму і щільності наявного речовини скористайтеся найпростішим способом для знаходження маси — помножте обсяг речовини на його щільність (m (x) = V * p).
 2. Якщо вам відомі значення молярної маси речовини і його кількість, застосуйте для визначення маси речовини іншу формулу, помноживши значення кількості речовини на його молярну масу (m (x) = n * M). Якщо ж кількість речовини невідомо, але дано число молекул в ньому, то використовуйте число Авогадро. Знайдіть кількість речовини, поділивши число молекул речовини (N) на число Авогадро (NA = 6,022 х1023): n = N / NA, і підставте в формулу вище.
 3. Щоб знайти молярну масу складної речовини, складіть атомні маси всіх простих речовин, що входять до його складу. Атомні маси візьміть з таблиці Д. І. Менделєєва в позначеннях відповідних елементів (для зручності округлите атомні маси до першої цифри після коми). Потім дійте у формулі, підставивши туди значення молярної маси. Не забувайте про індекси: який індекс елемента в хімічній формулі (тобто скільки атомів в речовині), на стільки потрібно помножити атомну масу.
      
 4. Якщо доводиться мати справу з розчином, і вам відома масова частка потрібного речовини, для визначення маси цієї речовини помножте масову частку речовини на масу всього розчину і поділіть результат на 100% (m (x) = w * m/100%).
 5. Складіть рівняння реакції речовини, з нього обчисліть кількість отриманого або витраченого речовини, а потім отримане кількість речовини підставте в дану вам формулу.
 6. Застосуйте формулу виходу продукту: вихід = mр * 100% / m (x). Тоді, в залежності від маси, яку потрібно розрахувати, знаходите mр або m. Якщо вихід продукту не дано, то можна прийняти його рівним 100% (у реальних процесах зустрічається вкрай рідко).
      
 7. Розрахуйте масу за рівнянням Менделєєва-Клайперона для газів: PV = m (x) RT / M, якщо в умові завдання вказані об’єм і тиск.

Корисні поради

Позначення величин в наведених формулах:
m (x) — маса речовини (розрахована),
mp — маса, отримана в реальному процесі,
V — об’єм речовини,
p — густина речовини,
Р-тиск,
n — кількість речовини,
M — молярна маса речовини,
w-масова частка речовини,
N — число молекул,
NA — число Авогадро
T — температура в Кельвінах.

Дані завдання записуйте коротко, із зазначенням формул за допомогою буквених і чисельних позначень.

Уважно перевіряйте умова і дані, в задачі може бути дано рівняння реакції.