Як знайти модуль сили


 

Сила є векторною величиною. Якщо вектор сили довільно розташовується в системі координат, його можна розділити на дві або три складові. Знаючи їх, знайти модуль сили можна, керуючись теоремою Піфагора.


Інструкція

  1. Обчислювати модуль сили раціонально не завжди. Якщо динамометр має конструкцію, яка допускає розташування по діагоналі, виміряйте цю величину безпосередньо.
  2. Якщо ж динамометр допускає приєднання до об’єкта лише під прямими кутами або ж він обладнаний двома датчиками, що вимірюють всі складові сили за координатами одночасно, запишіть показання приладу по всіх координатах. Якщо прилад влаштований таким чином, що вимірює силу за різними координатами в різних одиницях (такі вимірники зустрічаються нечасто), переведіть результати всіх вимірів в одні й ті ж одиниці. Деякі багатокоординаційно динамометри индицируют не сили, а напруги на виходах датчиків. Тоді потрібно помножити їх на калібрувальні коефіцієнти, зазначені в таблиці або попередньо визначені для кожного з датчиків експериментально.
  3. Виявивши, що з двох або трьох складових сили ненульову величину має тільки одна, ніяких обчислень не здійснюйте. Просто візьміть з результату відповідного вимірювання модуль.
  4. У разі ж, якщо ненульову величину мають відразу дві або три складові сили, зведіть кожну з них в квадрат. Зверніть увагу на той факт, що після здійснення цієї операції вийдуть позитивні результати, навіть якщо вихідні дані були негативними.
  5. Результати зведення складових сили в квадрат складіть між собою, а потім з отриманої суми витягніть квадратний корінь. Це і буде модуль сили. Він буде виражений в тих же одиницях, що і вихідні дані, наприклад, в ньютонах (Н) або кілограмах сили (кгс).
  6. Отриманий модуль сили можна використовувати в якості вихідного параметра при обчисленні інших пов’язаних з ним фізичних величин. Наприклад, щоб обчислити тиск, розділіть його на площу, до якої прикладена сила. Якщо ж розділити модуль сили на масу тіла, вийде прискорення.