Як знайти нод і нок чисел


 

Цілі числа — безліч математичних чисел, що мають велике застосування в повсякденному житті. Невід’ємні цілі числа використовуються при зазначенні кількості будь-яких об’єктів, негативні числа — в повідомленнях про прогноз погоди та ін НОД і НОК — це натуральні характеристики цілих чисел, пов’язані з операціями поділу.Інструкція

 1. Найбільший загальний дільник (НСД) двох цілих чисел — це найбільше ціле число, на яке діляться обидва вихідних числа без залишку. При цьому хоча б одне з них повинно бути відмінним від нуля, як і НОД.
      
 2. НОД легко обчислити за алгоритмом Евкліда або бінарним методу. За алгоритмом Евкліда визначення НОД чисел a і b, одне з яких не дорівнює нулю, існує така послідовність чисел r_1> r_2> r_3> …> r_n, в якій елемент r_1 дорівнює залишку від ділення першого числа на друге. А інші члени послідовності рівні залишків від ділення предпредидущего члена на попередній, а передостанній елемент ділиться на останній без залишку.
      
 3. Математично послідовність можна представити у вигляді:
  a = b * k_0 + r_1
  b = r_1 * k_1 + r_2
  r_1 = r_2 * k_2 + r_3

  r_ (n — 1) = r_n * k_n,
  де k_i — цілочисельний множник.
  НОД (a, b) = r_n.
      
 4. Алгоритм Евкліда називають взаємним вирахуванням, оскільки НОД виходить при послідовному відніманні меншого з більшого. Неважко припустити, що НСД (a, b) = НСД (b, r).
      
 5. Приклад.
  Знайдіть НОД (36, 120). За алгоритмом Евкліда відніміть від 120 число, кратне 36, в даному випадку це 120 — 36 * 3 = 12. Тепер відніміть від 120 число, кратне 12, вийде 120 — 12 * 10 = 0. Отже, НСД (36, 120) = 12.
      
 6. Бінарний алгоритм знаходження НОД заснований на теорії зсуву. Відповідно до цього методу НОД двох чисел має такі властивості:
  НОД (a, b) = 2 * НОД (a / 2, b / 2) для парних a і b
  НОД (a, b) = НСД (a / 2, b) для парного a і непарного b (навпаки вірно НОД (a, b) = НСД (a, b / 2))
  НОД (a, b) = НСД ((a — b) / 2, b) для непарних a> b
  НОД (a, b) = НСД ((b — a) / 2, a) для непарних b> a
  Таким чином, НОД (36, 120) = 2 * НОД (18, 60) = 4 * НОД (9, 30) = 4 * НОД (9, 15) = 4 * НОД ((15 — 9) / 2 = 3 , 9) = 4 * 3 = 12.
      
 7. Найменше спільне кратне (НОК) двох цілих чисел — це найменше ціле число, яке ділиться на обидва вихідних числа без залишку.
  НОК можна обчислити через НОД: НОК (a, b) = | a * b | / НСД (a, b).
      
 8. Другий спосіб обчислення НОК — канонічне розкладання чисел на прості множники:
  a = r_1 ^ k_1 * … * r_n ^ k_n
  b = r_1 ^ m_1 * … * r_n ^ m_n,
  де r_i — прості числа, а k_i і m_i — цілі числа ≥ 0.
  НОК представляється у вигляді тих же простих множників, де в якості ступенів беруться максимальні з двох чисел.
      
 9. Приклад.
  Знайдіть НОК (16, 20):
  16 = 2 ^ 4 * 3 ^ 0 * 5 ^ 0
  20 = 2 ^ 2 * 3 ^ 0 * 5 ^ 1
  НОК (16, 20) = 2 ^ 4 * 3 ^ 0 * 5 ^ 1 = 16 * 5 = 80.

Зверніть увагу

Існує поняття взаємно-простих чисел, у якого немає спільних дільників, крім 1. Для таких чисел НОД (a, b) = 1.