Як знайти норму амортизації


 

Амортизація являє собою перенесення вартості основних засобів і нараховується за нормами. Ці норми встановлює держава, а підприємство лише вибирає метод формування амортизаційного фонду. Коефіцієнти амортизації розробляються для кожної конкретної групи основних фондів.


Вам знадобиться

— бухгалтерський баланс;
- Облікова політика організації;
- Калькулятор.

Інструкція

  1. Норма амортизації — це встановлений законодавчо або в іншому порядку відсоток від балансової вартості об’єктів основних засобів, списується щорічно на собівартість продукції.
  2. У податковому обліку існує два методи нарахування амортизації. Найбільш часто зустрічається лінійний. Він використовується для нарахування амортизації по будівель, споруд, передавальним пристроям. В цьому випадку норма амортизації по кожному об’єкту визначається за формулою: НА = (1 / n) * 100% /
    N — строк корисного використання амортизується майна, виражений в місяцях.
        
  3. У разі застосування нелінійного методу цей показник не залежить від терміну корисного використання певного основного засобу. Для нього характерно віднесення об’єктів майна до груп, для кожної з них законодавчо встановлений свій коефіцієнт амортизації.
  4. Спосіб зменшуваного залишку передбачає використання для розрахунку різних коефіцієнтів. Вони не застосовується для основних засобів, що належать першої та третьої групи. Підвищуючий — не може бути більше двох, коригуючий — не повинен перевищувати значення три.
  5. Норма амортизації визначається на підставі нормативного терміну служби основних фондів. Вона також залежить від вартості, умов експлуатації, рівня НТП, державної економічної політики. Її збільшення сприяє скороченню терміну нарахування амортизації.
  6. Річна норма амортизації являє собою відношення річної суми амортизації до середньорічної вартості основних фондів. З урахуванням витрат на ремонт і ліквідаційної вартості основного капіталу ця формула набуває такого вигляду: НА = (Балансова вартість ОПФ + Витрати на капітальний ремонт — ліквідаційна вартість) / (Термін служби ОПФ * Балансова вартість ОПФ * Нормативний термін служби).