Як знайти об’єм реалізованої продукції


 

Обсяг реалізованої продукції — найважливіший показник діяльності організації. Аналіз даного показника необхідний для планування потреби в ресурсах, планування обсягу випуску продукції, темпів зростання випуску продукції і обсягів продажів. Ось чому розрахунок обсягу реалізованої продукцією є основним завданням аналізу господарської діяльності підприємства.


Інструкція

  1. Реалізована продукція — це продукція, відвантажена компанією зі своєї території і оплачена покупцем. Її обсяг обчислюється в натуральному або грошовому вираженні.
  2. Вся необхідна інформація для аналізу береться зі стандартної бухгалтерської звітності: «Звіт про фінансові результати» (форма № 2), «Рух річних виробів, їх відвантаження і реалізація» (відомість № 16), дані бухгалтерського обліку, відображені в рахунках 40 «Випуск продукції », 43« Готова продукція », 45« Відвантажена продукція »і 90« Продажі ». Можна також використовувати регулярну статистичну звітність (наприклад, форма № 1-п «Звіт про продукцію промислового підприємства»).
  3. Обсяг реалізованої продукції в натуральному вираженні розраховується як сума одиниць всієї відвантаженої і оплаченої продукції за всі періоди, що входять у звітний період. Натуральні показники — це штуки, кілограми, упаковки, тонни, метри і т.д.
  4. Обсяг реалізованої продукції в грошовому виразі (або вартісному) визначається відпускною ціною товару, включаючи податок на додану вартість. Вимірювальними одиницями тут виступають рублі (долари, євро і т.д). Простіше кажучи, реалізована продукція в грошовому вираженні — це виручка підприємства, отримана від покупця за відвантажений йому товар.
  5. Також обсяг реалізованої продукції може бути визначений на основі товарної продукції. До товарної продукції належить повністю готова продукція, уже передана покупцеві або знаходиться на складі. У цьому випадку обсяг реалізованої продукції можна розрахувати як різницю між товарною продукцією і залишком на складі за встановлений період.
  6. Слід пам’ятати, що реалізованої вважається тільки та продукція, оплата за яку надійшла на розрахунковий рахунок підприємства (або в касу). Тому в розрахунок не включається продукція, передана покупцеві, але ще не оплачена.