Як знайти об’єм товарообігу


 

Товарообіг — важливий економічний показник, що характеризує завершальний етап продуктивного циклу. Він полягає в продажу товарів, тобто в їх зверненні в грошову форму. Знайти об’єм товарообігу потрібно не тільки для підрахунку прибутку, але і для деталізації аналізу відповідності результатів розробленої стратегії.Інструкція

 1. Мета будь-якої торговельної фірми — витяг максимального прибутку від реалізації товару. Закони ринку спонукають виробників вживати різні заходи для збільшення обсягу продажів, у тому числі проведення аналізу поточної ринкової ситуації, купівельного попиту, розробка нових виробничих планів, вивчення динаміки різних показників.
 2. Найважливішим показником зростання або убування прибутку є обсяг товарообігу. Виходячи з назви, цей термін означає обмін реального товару або послуги на гроші. Товарообіг — це сукупна вартість всієї партії реалізованої продукції. Це грошовий результат її переходу з виробничої фази в споживчу для задоволення купівельних потреб.
 3. Саме ці потреби вивчаються при прогнозуванні майбутньої стратегії. Підприємець повинен врахувати багато чинників для того, щоб збільшити обсяг товарообігу. Це перш за все попит, який залежить від сезону року, місця, моди, середнього рівня доходів відповідної категорії покупців і т.д.
 4. Розрізняють роздрібний, дрібнооптовий і оптовий обсяг товарообігу відповідно до типу підприємства. Ця величина підраховується за певний часовий період: день, місяць, квартал і рік. Формула розрахунку досить проста:

  T = Σpi • qi, де pi — ціни товарів, qi — їх кількість.


 5. Структура товарообігу різна для кожного окремо взятого підприємства. Різновидів продукції може бути декілька, часом до сотні найменувань, тому для коректного розрахунку треба спочатку обчислити твори характеристик кожного з них, а потім підсумувати.
 6. Наприклад, компанія займається випуском канцелярських товарів: скріпок, паперу, ручок, олівців, лінійок і т.д. Тоді, щоб знайти обсяг товарообігу, потрібно виконати додавання по всім видам продукції:

  T = (p_скр • q_скр + p_бум • q_бум + …).


 7. Аналіз динаміки товарообігу полягає в порівнянні показників за два періоди: поточний і базовий. В цьому випадку слід визначити індекс обсягу товарообігу, який буває загальним і фізичним. Перший знаходиться зі співвідношення між даними поточного і базового періоду і характеризує зміну вартості товарів:

  Iо = Σp1 • q1/Σp0 • q0.


 8. Індекс фізичного обсягу товарообігу показує, як на його динаміку впливає зростання або зниження кількості товарів. У цій формулі фігурують тільки ціни базового періоду:

  Iф = Σp0 • q1/Σp0 • q0.