Як знайти оподатковуваний прибуток


 

Оподатковуваний прибуток розраховується на основі балансової, тобто операційної величини, яка визначається за даними бухгалтерського балансу. З точки зору законодавства податком обкладається будь-який дохід за вирахуванням податкових знижок.Інструкція

  1. Чистий дохід підприємства складає сума, отримана при відрахуванні з валового доходу всіх витрат на виробництво і реалізацію, а також величини податку. Цей дохід є результатом діяльності підприємця, показником ефективності праці його співробітників і оптимального використання ресурсів компанії.
  2. Для того щоб надати інформацію до державної податкової служби, необхідно знайти оподатковуваний прибуток. Для цього належить спочатку обчислити балансову (валовий) прибуток, що дорівнює різниці між сукупністю доходів від реалізації товару та основних засобів, а також цінних паперів підприємства та собівартістю продукції:

    Пн = Пб — ПДОП — Ннед — Пльг.


  3. Як видно з формули, балансовий прибуток при цьому зменшується на деякі величини. ПДОП — це сумарний дохід від заходів, які обкладаються податком. Це операції по цінних паперах, пайова участь у спільних проектах з іншими підприємствами. У цю величину не включається виплата акціонерам, що не перевищує за розміром його внесок в статутний капітал, а також видача їм акцій або паїв того ж підприємства.
  4. Ннед — це податок на нерухомість. До її об’єктів відносять складові основних фондів, як виробничих, так і невиробничих, які є власністю підприємства. Крім того, враховується незавершене будівництво.
  5. Пільгується прибуток Пльг — це дохід з заходів або об’єктів, законодавчо звільнених від податку. Це прибуток, витрачена на ліквідацію наслідків аварій, природоохоронні або протипожежні дії, науково-дослідну роботу, збільшення обсягу випуску продукції народного споживання і пр.
  6. Також податком не обкладається прибуток, спрямована на благодійність: зміст дошкільних установ, дитячих таборів, будинків престарілих та інвалідів, працевлаштування інвалідів на своєму підприємстві та ін Однак розмір пільгованою прибутку не повинен перевищувати 50% від балансової.