Як знайти периметр, якщо відома площа і ширина


 

Периметр — це сума всіх сторін багатокутника. Якщо кілька сторін багатокутника мають однаковий розмір, підсумовування при обчисленні периметра можна поєднувати з множенням для прискорення розрахунку. Для правильних багатокутників застосовуються готові формули знаходження периметра.Інструкція

 1. Щоб обчислити периметр при заданих площі і ширині багатокутника, потрібно знати знати тип багатокутника. Параметри «довжина» і «ширина» зазвичай застосовуються для характеристики прямокутника. Прямокутником називається чотирикутник з прямими кутами і попарно рівними сторонами.
 2. Визначте довжину прямокутника. Для цього розділіть задану в умові площа на ширину.
 3. Периметр прямокутника обчисліть за формулою Р = 2L +2 S,
  де Р — шуканий периметр;
        S — задана в умови ширина;
        L — довжина, обчислена в п.2.
    
 4. Окремий випадок прямокутника — квадрат. Всі чотири сторони квадрата рівні. Тому для обчислення периметра достатньо знати розмір однієї сторони. Обчисліть периметр квадрата за формулою Р = 4S,
  де Р — шуканий периметр;
        S — задана в умови ширина.
 5. Паралелограм — теж правильний багатокутник. Сторони в ньому попарно рівні і паралельні. Обчислити розмір сторони паралелограма за відомою площі і іншій стороні не можна. Необхідно знати кут між сторонами паралелограма. Заданих умов недостатньо для обчислення периметра паралелограма.
    
 6. Накресліть довільний паралелограм. На сторону з відомим за умовою розміром опустіть висоту з вершини паралелограма. При заданих ширині та площі висота паралелограма — величина незмінна і дорівнює приватному від ділення площі на ширину. Кут між сторонами паралелограма по умові не заданий. При зміні кута буде змінюватися розмір невідомої сторони паралелограма. Таким чином задача має безліч рішень.