Як знайти період обертання


 

Період обертання тіла, яке рухається по замкнутій траєкторії можна виміряти за допомогою годинника. Якщо ж звернення відбувається занадто швидко, це робиться після зміни деякого числа повних звернень. Якщо тіло обертається по колу, і відома його лінійна швидкість, ця величина розраховується за формулою. Період обертання планети розраховується за третім законом Кеплера.Вам знадобиться

— секундомір;
- Калькулятор;
- Довідкові дані по орбітах планет.

Інструкція

  1. Виміряйте за допомогою секундоміра час, потрібний обертається тілу, щоб прийти у вихідну точку. Це і буде період його обертання. Якщо виміряти обертання тіла важко, то виміряйте час t, N повних звернень. Знайдіть відношення цих величин, це і буде період обертання даного тіла T (T = t / N). Період вимірюється в тих же величинах, що і час. В інтернаціональної системі виміру це секунда.
  2. Якщо відома частота обертання тіла, то знайдіть період, поділивши число 1 на значення частоти ν (T = 1 / ν).
  3. Якщо тіло обертається по круговій траєкторії і відома його лінійна швидкість, розрахуйте період його обертання. Для цього виміряйте радіус R траєкторії, по якій обертається тіло. Переконайтеся, що модуль швидкості не змінюється з часом. Потім зробіть розрахунок. Для цього поділите довжину кола, по якій рухається тіло, яка дорівнює 2 ∙ π ∙ R (π ≈ 3,14), на швидкість його обертання v. Результатом буде період обертання даного тіла по колу T = 2 ∙ π ∙ R / v.
  4. Якщо потрібно розрахувати період обертання планети, яка рухається навколо зірки, використовуйте третій закон Кеплера. Якщо дві планети обертаються навколо однієї зірки, то квадрати періодів їх обігу відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт. Якщо позначити періоди обертання двох планет T1 і T2, великі півосі орбіт (вони еліптичності), відповідно, a1 і a2, то T1 ² / T2 ² = a1 ³ / a2 ³. Дані розрахунки вірні в тому випадку, якщо маси планет значно поступаються масі зірки.
  5. Приклад:
    Визначте період обертання планети Марс. Щоб розрахувати цю величину, знайдіть довжину більшої півосі орбіти Марса, a1 і Землі, a2 (як планети, яка теж обертається навколо Сонця). Вони рівні a1 = 227,92 ∙ 10 ^ 6 км і a2 = 149,6 ∙ 10 ^ 6 км. Період обертання землі T2 = 365,25 доби (1 земний рік). Тоді знайдіть період обертання Марса, перетворивши формулу з третього закону Кеплера, для визначення періоду обертання Марса Т1 = √ (T2 ² ∙ a1 ³ / a2 ³) = √ (365,25 ² ∙ (227,92 ∙ 10 ^ 6) ³ / (149,6 ∙ 10 ^ 6) ³) ≈ 686,86 діб.