Як знайти похідну в МатКада


 

MathCAD має вбудований інструментарій для обчислення похідних будь-якої складності. На панелі Calculus розташована кнопка швидкого виклику цього інструменту. Програма видає результат після виклику оператора аналітичного обчислення.Інструкція

  1. < br /> аналітичне обчислення похідної

                  Для аналітичного обчислення похідної виберіть кнопку d / dx на панелі Calсulus. На робочому аркуші в чорне віконце після оператора похідної впишіть обчислюване вираз. Тепер введіть знак стрілки з панелі, або наберіть на клавіатурі поєднання Ctrl + «.» (Російська буква «ю»). Натисніть F9. Значення похідної функції буде видано у вигляді математичного виразу.

  2. обчислення точного значення похідної

                  Рішення задачі знаходження похідної в певній точці здійснюйте за наступною схемою. Спочатку деякою нової функції надайте значення похідної від заданої функції. Потім підставте значення відомої точки в цю функцію. Правильним буде і інший варіант. Задайте відоме значення точки, а потім обчисліть похідну від потрібної функції. Результат отримуйте за допомогою знака рівності.
  3. < br /> похідні вищих порядків

                  Обчислення похідних вищих порядків виконуйте за допомогою кнопки dn / dxn, розташованої також в панелі Calculus. Важливо пам’ятати, що показник порядку n повинен бути обов’язково натуральним числом. Коли шаблон обчислення похідної з’явиться на робочому полі, введіть у відповідні чорні прямокутники значення порядку, змінну, по якій буде вироблено диференціювання, і досліджувану функцію. Для отримання результату використовуйте стрілку, а не знак рівності.
  4. При обчисленні пам’ятайте, що похибка при прорахунку кожного наступного порядку накопичується, наприклад, результат для похідної п’ятого порядку має точність до п’ятого знака після коми. З цієї причини не завжди має сенс використовувати чисельні методи диференціювання. Завжди перевіряйте можливість отримання аналітичного результату.