Як знайти поточні активи


 

Поточними активами є ресурси підприємства, які не призначені для тривалого використання. До них відносяться запаси і витрати, короткострокова дебіторська заборгованість та інші ліквідні активи, які можна перетворити на гроші протягом виробничого циклу або року. Знайти поточні активи можна, використовуючи бухгалтерську звітність компанії.


Інструкція

 1. Відкрийте бухгалтерський баланс підприємства на потрібну вам дату. Вартість поточних активів на початок і на кінець періоду вказана по рядку 290 (підсумок II розділу балансу). Визначте їх динаміку за період, обчисливши різницю між цими цифрами.
 2. Розрахуйте середню величину поточних активів за період, використовуючи формулу: Атс = (АТ1 + АТ2) / 2, де:
  АТ1-поточні активи підприємства на початок періоду;
  АТ2-поточні активи підприємства на кінець періоду. Потім можна проаналізувати ефективність їх використання.
    
 3. Обчисліть рентабельність активів підприємства за формулою: РA = П / Aтс х 100%, де:
  - П — чистий прибуток за аналізований період;
  - Атс — середня величина поточних активів підприємства за період.
  Суму чистого прибутку підприємства визначте по рядку 190 «Звіту про прибутки і збитки».
    
 4. Розділіть суму чистого прибутку підприємства на розраховану середню вартість активів підприємства. Помноживши отриманий коефіцієнт на 100%, отримаєте рентабельність активів підприємства за аналізований період. Цей показник характеризує величину прибутку, що припадає на кожний рубль їх вартості. Оптимальним вважається, якщо він дорівнює 18-20%.
 5. Знайдіть оборотність поточних активів за формулою:
  Про = (В / Атс) * Кдн, де:
  В — виручка від реалізації за звітний період (без ПДВ);
  Атс — середня величина поточних активів підприємства;
  Кдн — кількість днів звітного періоду.
  Виручку візьміть із звіту про прибутки і збитки за аналізований період. Поділивши її на середню величину поточних активів, помножте отриману цифру на кількість днів звітного періоду.
    
 6. Розрахуйте оборотність поточних активів за попередні звітні періоди, проаналізуйте динаміку змін. Чим менше отриманий показник, тим краще. Економічна ефективність зменшення періоду оборотності активів виражається у вивільненні додаткових коштів з обороту і, як наслідок, в підвищенні прибутку підприємства.
    
 7. Майте на увазі, що при зменшенні періоду оборотності потрібно менше запасів. При цьому знижуються витрати на їх зберігання. Відповідно, уповільнення оборотності приводить до збільшення вартості поточних активів і додаткових витрат. Таким чином, своєчасний розрахунок і аналіз стану активів дозволить прийняти правильні рішення по управлінню їх використанням.