Як знайти прибутку від продажів


 

В умовах ринкової економіки функціонування будь-якого підприємства виробничо-господарської діяльності зводиться до однієї мети — отримання прибутку. За рахунок отримання прибутку, підприємство може не просто функціонувати, а й розширювати свою виробничу діяльність.


Інструкція

 1. Прибуток від продажів на увазі під собою різницю між виручкою від продажу і собівартістю продукції. Виручка від продажу включає в себе всі грошові надходження від реалізації продукції. Собівартість продукції інакше можна назвати як витрати на виробництво товару.

 2. Слід позначити наступні фактори, які впливають на розмір прибутку від продажів. До них відносяться:

  • збільшення обсягу продажів товарів чи реалізації послуг;
  • різноманітність асортименту продукції;
  • зменшення собівартості продукції;
  • зміна ціни на продукцію.

 3. Зазвичай знаходять валовий прибуток і чистий прибуток. Валовий прибуток являє собою весь дохід від продажу продукції або реалізації послуг. Чистий прибуток залишається після того, як з валового прибутку віднімають усі витрати і сплачують податки. Одним словом, показник чистого прибутку і є результат кінцевої діяльності підприємства.

 4. Для того, щоб знайти прибуток від продажів товару або послуг для початку необхідно знайти валовий прибуток. Для цього необхідно знати реалізацію або іншими словами загальну суму від продажів. Ця сума береться з таблиці «Реалізація товарів і послуг» у зовнішньому звіті прибули з продажів в програмі 1С Бухгалтерія.

 5. Знаходимо собівартість продукції. Собівартість береться з проводок по 41-му рахунку того ж звіту.

 6. Розраховуємо валовий прибуток. Для цього з суми реалізації віднімаємо собівартість продукції.

 7. Визначивши валовий прибуток можна розрахувати прибуток від продажу продукції. Для цього слід знайти витрати на управління. Ця сума відображена в рядку 040 розділу «Доходи і витрати по звичайних видах діяльності» звіту про прибутки і збитки. У тому ж розділі звіту про прибуток і збитки знаходимо комерційні витрати, які відображені в рядку 030.

 8. Віднімаємо з валового прибутку комерційні витрати і витрати на управління. Отриманий результат і є прибуток від продажу продукції.