Як знайти прибуток від реалізації


 

Прибуток від реалізації продукції є одним з головних показників фінансових результатів господарської діяльності підприємства. Підсумки роботи фірми зазвичай підводяться щоквартально після складання бухгалтерської звітності. Однак, прибуток від реалізації можна підраховувати щомісяця.Вам знадобиться

— дані бухгалтерського обліку про виручку від реалізації і витрати на виробництво і реалізацію (собівартості).

Інструкція

 1. Визначте виручку від реалізації готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг за аналізований період. Якщо ви використовуєте для цього дані бухгалтерської звітності, знайдіть її суму в Звіті про прибутки і збитки організації по рядку 010 «Виручка від продажу» (там вона вказується за вирахуванням ПДВ). Якщо вам необхідно розрахувати її за будь-який місяць за даними бухгалтерського обліку, то для визначення виручки візьміть підсумкову суму обороту по кредиту рахунку 90.1 «Продажі». Відніміть з цієї цифри дані про ПДВ, отриманого з покупців (підсумковий оборот за дебетом рахунка 90.3 «ПДВ»).
 2. Визначте собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг. У Звіті про прибутки і збитки — це цифра по рядку 020 «Собівартість». За даними бухгалтерських рахунків — це обороти за дебетом рахунка 90.2 «Собівартість». Знайдіть комерційні та управлінські витрати у Звіті про прибутки і збитки (рядок 030 і 040). Суму комерційних витрат можна визначити за даними бухгалтерського обліку — це оборот за дебетом рахунка 44 «Витрати на продаж». Управлінські витрати за період — це сума по дебету рахунку 26 «Загальногосподарські витрати».
 3. Розрахуйте прибуток від реалізації за період за формулою: П = В — З — КР — УР, де:
  В — виручка від реалізації товарів,
  С — собівартість реалізованих товарів,
  КР — комерційні витрати,
  УР — управлінські витрати.
  Знайдіть прибуток від реалізації, обчисливши різницю між виручкою від продажу (за мінусом ПДВ), собівартістю реалізованих товарів, комерційними і управлінськими витратами.