Як знайти прибуток від виручки


 

Прибуток на увазі під собою перевищення доходів у грошовому виразі (виручки від реалізації товару) над витратами на виробничу діяльність компанії або придбання, а також збут цієї продукції.Інструкція

 1. Розрахуйте прибуток від реалізації продукції, що випускається. Для цього відніміть з виручки від продажу випущеної продукції повну собівартість цих товарів:

  Пр = Воп — Сп, де

  Пр — значення прибутку від реалізації товару;
  Сп — показник повної собівартості проданої продукції;
  Воп — сума виручки від реалізації продукції.


 2. Можете знайти прибуток від реалізації та іншим способом. Для цього використовуйте наступну формулу:

  Пр = Ц х Vр — С = Vр х (Ц — Сед), де

  Сед — це значення повної собівартості однієї одиниці продукції;
  С — собівартість;
  Vр — показник обсягу проданого товару;
  Ц — ціна за одну одиницю продукції.


 3. Порахуйте прибуток від виручки в процентному співвідношенні. Даний показник називається рентабельністю, а аналіз його зміни з часом допомагає приймати найкращі управлінські рішення. У свою чергу, для того щоб знайти показник рентабельності, розділіть значення отриманого прибутку за один місяць на величину отриманої виручки, а потім помножте отримане значення на 100%. При цьому необхідно враховувати, що для різних видів виробничої діяльності характерна своя ступінь рентабельності. Проте, не дивлячись на все це, за допомогою даного показника можна порівнювати власний бізнес з багатьма іншими (аналогічними).
 4. Можете розрахувати прибуток у формі різниці між виручкою від реалізованої продукції і сумою економічно витрат. Саме у формі виручки формується прибуток фірми.
 5. Зверніть увагу, що основними факторами першого порядку, які здійснюють значний вплив на значення прибутку від реалізації готового товару, є: собівартість і ціна одиниці готової продукції, асортиментні зрушення (зміни) у складі випущеної продукції і обсяг реалізації.
 6. Знайдіть величину чистого прибутку, яка є частиною балансового прибутку після сплати податкового збору та інших обов’язкових платежів. При цьому її значення безпосередньо залежить від суми виручки фірми, собівартості товару, сум позареалізаційного та операційного доходу і витрат. У свою чергу, можете розрахувати даний показник у вигляді суми прибутку від продажу продукції, прибутку від інших вироблених операцій і різниці між сумами доходів і витрат від позареалізаційних діяльності підприємства.