Як знайти рентабельність


 

Рентабельність діяльності організації визначає, скільки прибутку приносить кожен рубль витрат. Тому критерієм окупності витрат виступає прибуток організації. Для визначення рентабельності необхідно розрахувати кілька показників, які вимірюють прибутковість з різних позицій.Вам знадобиться

Калькулятор, Баланс аналізованого підприємства (Форма № 1), звіт про прибутки і збитки (Форма № 2).

Інструкція

 1. На основі даних звіту про прибутки і збитки (Форма № 2) розрахувати рентабельність продажів на початок і кінець звітного періоду. Рентабельність продажів обчислюється відношенням прибутку від продажів продукції до виручки:
  Рп = Пп (рядок 050) / V (рядок 010) * 100%
  Зростання показника свідчить або про зростання цін, або про збільшення витрат на виробництво.


 2. На основі даних звіту про прибутки і збитки (Форма № 2) розрахувати рентабельність продукції на початок і кінець звітного періоду. Рентабельність продукції обчислюється відношенням прибутку від продажів продукції до повної собівартості цієї продукції:
  Рп = Пп (рядок 050) / Сп (рядок 020) * 100%
  Зростання показника свідчить про зниження витрат на одиницю або 1 руб.продукціі, про зростання обсягу виробництва, зростанні цін на продукцію при поліпшенні її якості.


 3. На основі даних звіту про прибутки і збитки (Форма № 2) розрахувати рентабельність звичайної діяльності на початок і кінець звітного періоду. Рентабельність звичайної діяльності обчислюється відношенням чистого прибутку до виручки:

  Рд = Пч (рядок 190) / V (рядок 010) * 100%
  Зростання показника свідчить про зростання прибутку.


 4. На основі даних балансу (Форма № 1) і звіту про прибутки і збитки (Форма № 2) розрахувати економічну рентабельність на початок і кінець звітного періоду. Економічна рентабельність обчислюється відношенням чистого прибутку до середньої величини оборотних активів:
  Роа = Пч (рядок 190) / АОС (рядок 300) * 100%
  Коефіцієнт економічної рентабельності показує ефективність використання майна підприємства. Зростання показника свідчить про зростання обсягу реалізації, збільшення вартості майна.


 5. На основі даних балансу (Форма № 1) і звіту про прибутки і збитки (Форма № 2) розрахувати рентабельність власного капіталу на початок і кінець звітного періоду. Рентабельність власного капіталу обчислюється відношенням чистого прибутку до середньої величини власного капіталу:

  Рск = Пч (рядок 190) / СКС (рядок 490) * 100%
  Цей коефіцієнт показує ефективність використання власного капіталу. Його сенс у тому, що він показує, скільки прибутку припадає на одиницю власного капіталу підприємства.Зверніть увагу

У бухгалтерському балансі початок року — перший стовпчик, кінець року — другий стовпчик. У звіті про прибутки і збитки початок року — другий стовпчик, кінець року — перший.

Корисні поради

Наведені показники вивчаються в динаміці і по з змін можна судити про ефективність господарської діяльності підприємства. Тому коефіцієнти розраховуються на початок і на кінець звітного періоду.